Laatst bijgewerkt op 23 juni 2017.

Dienstverleningsovereenkomst voor Innen Huur Vakantiewoning bij Klant

Deze Dienstverleningsovereenkomst voor Innen Huur Vakantiewoning bij klant (deze ‘Overeenkomst’) wordt opgesteld en aangegaan door Yapstone International Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is geregistreerd volgens de weten van Ierland (soms als HolidayRentPayment) (‘YapStone’) en u of het bedrijf namens welke u deze voorwaarden accepteert (‘U’, ‘Uw’, of ‘Klant’) en is van kracht vanaf de datum waarop u het Registratieformulier zoals hieronder is gedefinieerd (de ‘Ingangsdatum’). Als u het Registratieformulier namens een bedrijf heeft ingediend, vertegenwoordigt en garandeert u dat u deze Overeenkomst met YapStone aangaat namens dat bedrijf, dat u deze genoemde voorwaarden accepteert namens dat bedrijf, en dat u een kopie van de Overeenkomst heeft ontvangen. U moet alle voorwaarden zorgvuldig doorlezen. De voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en YapStone.

DOOR HET KLIKKEN OP ‘IK GA AKKOORD’ EN HET INVULLEN VAN HET ONLINE REGISTRATIEFORMULIER (HET ‘REGISTRATIEFORMULIER’), GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, HET BELEID, KENNISGEVINGEN EN OVERIGE INHOUD OP ONZE WEBSITE: WWW.HOLIDAYRENTPAYMENT.EU EN/ OF WWW.YAPSTONE.COM/LEGAL IN DE ‘YAPSTONE INTERNATIONAL LTD. OVEREENKOMST’ SUBPARAGRAAF (DE ‘WEBSITE’), EN HET PRIVACYBELEID VAN YAPSTONE TE VINDEN OP HTTPS://WWW.YAPSTONE.COM/PRIVACY-POLICY-INTERNATIONAL/ Voor de toepassing van deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden in hoofdletters in deze Overeenkomst de betekenis zoals deze aan hen zijn gegeven zijn in deze Overeenkomst, behalve als dit uitdrukkelijk anders is gedefinieerd.

Achtergrond:
• YapStone biedt online elektrische betaaldiensten waardoor de betaling van lang- en kortlopende huur, waarborgen, toeristenbelasting en andere huurlasten (samen ‘Huurkosten’) in de verhuurbranche, tussen de eigenaren/managers en de personen die het eigendom willen huren en als gasten daar verblijven (de ‘Gast(en)’) en dit faciliteren kan worden gedaan via de applicatie-interface van YapStone (samen, de ‘Dienstverlening’);
• U bezit, onderverhuurt en/of beheert de eigendommen die zijn vermeld op het Registratieformulier en andere formulieren (samen ‘Formulieren’) verzonden aan YapStone (‘Eigendom’ of ‘Eigendommen’);
• U erkent dat YapStone een derde leverancier is van online betalingsdiensten met betrekking tot uw Eigendom gehost op een website van HomeAway.com en dat u heeft ingestemd met en onderworpen bent aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze website van HomeAway.com; en
• Een gast is Huurkosten aan u verschuldigd als resultaat van een aangegaan contract tussen u en de Gast, en u zou willen dat YapStone de Huurkosten op grond van de voorwaarden in deze Overeenkomst int.

Deze Overeenkomst bevat onder verwijzing, in de volgorde zoals hieronder omschreven:
1. Een overeenkomst vereist door een Verwerver zoals hieronder beschreven of kaartnetwerk zoals hieronder beschreven;
2. Paragrafen 1 tot 12 van deze Overeenkomst; en
3. Het Registratieformulier, het eigendomsconfiguratieformulier, bankveranderingsformulier en andere informatie of een formulier door u verzonden aan YapStone (samen, ‘Formulieren’).
U en YapStone gaan akkoord met het volgende:

1. DIENSTEN.

1.1 Relatie met YapStone. U benoemt hierbij YapStone als uw beperkte agent voor het beperkte doel van het ontvangen, innen, vergemakkelijken, verzenden en /of verwerken van Betalingen (zoals gedefinieerd in Paragraaf 1.3) namens u van Gasten die Betalingen aan u doen en geld aan u verzenden. U erkent en gaat akkoord dat:

A. Ontvangst van geld van Gasten door YapStone (en bij de Verwerver van YapStone) namens u in verband met de dienstverleningstransacties worden beschouwd als de ontvangst van het geld van Gasten door u en voldoet aan de verplichten van de Gast aan u voor het bedrag van de toepasselijke betaling van de Gast, zelfs als YapStone er niet in slaagt dit geld ontvangen van de Gast over te maken.
1. In aanvulling op het voorgaande, waar u contractueel gemachtigd bent om Betalingen namens een eigenaar te ontvangen of te innen of waar u uw huurafspraak of andere overeenkomst met een Gast bepaalt dat betalingen aan u moeten worden gemaakt als de agent van de eigenaar of vereniging van huiseigenaren, en u de Diensten gebruikt voor het ontvangen, innen, vergemakkelijken en/of verzenden van Huurbetalingen waarvoor u eigendomsbeheer biedt, (samen ‘Betaler(s)’), u vertegenwoordigt en garandeert YapStone dat u alle nodige macht, toestemming en autoriteit hebt om, onder andere, en hierbij (i) YapStone aanwijst als de agent van de Begunstigde aanwijst voor het beperkte gebruik van het ontvangen, innen, vergemakkelijken en/of verzenden van Betalingen namens elke Betaler van Gasten die Betalingen doen aan de Begunstigde; en (ii) stemt, namens elke Begunstigde, in met de ontvangst van het geld van Gasten door YapStone (en/of de Verwerver van YapStone) namens de Begunstigde in verband met de Dienstverleningstransacties (a) worden beschouwd als ontvangst van het geld van de Gasten door de Begunstigde en (b) voldoet aan de verplichtingen van een Gast aan de Begunstigde voor het bedrag van de van toepassing zijnde Betaling door de Gast, zelfs als YapStone er niet in slaagt dit geld ontvangen van Gasten over te maken. Wanneer de bepalingen van deze Paragraaf 1.1.A.1 van toepassing zijn, worden onderstaande verwijzingen naar uw erkenningen overeenkomsten, bevestigingen, toestemmingen of inhoud geacht namens u en namens de Begunstigde te gebeuren.

B. YapStone of zijn aangewezen instantie geeft Gasten een ontvangstbevestiging en andere informatie vereist door de toepasselijke wetgeving die bevestigt dat de Betaling is gedaan op de geldende datum. U erkent dat YapStone geen bank of andere instelling voor chartale storting is. U erkent ook dat geld ontvangen door YapStone kan worden gekoppeld aan geld van anderen namens wie YapStone Betalingen int en aangehouden door YapStone (of zijn dienstverlener) namens, en ten gunste van, u of de Begunstigde, zoals van toepassing, in een meer samengevoegde accounts bij een of meer verzekerde banken. Geld aangehouden in een samengevoegde account kan in aanmerking komen voor een doorlopende verzekering, wat betekent dat uw saldo is verzekerd tot het maximum van de regeling. Voor wat betreft en en YapStone heeft YapStone de enige discretie over het oprichten en onderhoud van een samengestelde account. YapStone gebruikt op deze wijze geen aangehouden geld voor de bedrijfsdoeleinden van YapStone. U ontvangt geen rente of andere inkomsten over geld dat YapStone voor of namens u aanhoudt.

C. YapStone kan Betalingstransacties verzenden aan elk Kaartnetwerk of Verkrijger (elk zoals hieronder gedefinieerd), en geld van een Kaartnetwerk of Verwerver namens u ontvangen.

D. YapStone kan voor een Gast de mogelijkheid tot het gebruik van de Diensten, met of zonder redenen toestaan of weigeren.

E. Als aanvulling op eventuele Betalingen van Gasten met betrekking tot huur, geeft u YapStone ook toestemming van elke Gast te innen en over te boeken aan HomeAway of de betreffende lokale belastingdienst namens u, eventuele en al het van toepassing zijnde verblijf, de bezetting, hotel, doorreis, verkoop en gebruik, of soortgelijke belastingen (‘Toeristenbelasting’).

F. Terugbetalingen; Borgsom. U kunt een Terugbetaling van een Betaling starten door het communiceren van uw Terugbetalingsinstructies direct aan YapStone of direct aan HomeAway die uw Terugbetalingsinstructies aan YapStone namens u communiceert. Als u zich echter inschrift of ingeschreven bent voor een automatisch Terugbetalingsprogramma voor schadevergoeding waar u YapStone toestemming heeft gegeven om automatisch stortingen voor het Terugbetalen van schadevergoedingen te doen aan Betalers/Gasten, machtigt u YapStone om: (i) het geld voor de schadeterugbetaling aan te houden totdat u dat geld claimt; of (ii) een Terugstorting start van deze schadeterugbetaling in overeenstemming met de programmaparameters.

1.2 Uw verantwoordelijkheden; Relatie met Verwerver; Kaartnetwerken. Tijdens de Duur van deze Overeenkomst, worden de Diensten verleend door YapStone samen met overnemende handelaarspartijen of andere verwervers en hun respectievelijke aangewezen meewerkende bank(en) (samen, ‘Verwerver(s)’). U gaat akkoord met het voldoen aan al het YapStone-beleid met betrekking tot de Diensten, en alle van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften en andere regels (samen, ‘Uitvoeringsvoorschriften’) van de kaartregelingen (zoals, Visa, MasterCard, Discover, American Express, Carte Bleue (samen, ‘Kaartnetwerken’)) en Bankoverschrijvingsprogramma’s [het Single European Payments Area (‘SEPA’) van de Europese Unie] en /of de Bankers Automated Clearing Services (‘BACS’) van het Verenigd Koninkrijk, en andere van toepassing zijnde regelingen voor het direct betalen van een bankrekening naar een andere ‘Automatische Incassosystemen’, en alle geldende federale, staat-, provinciale, districts-, of plaatselijke wetten, regels, regelgevingen en regelgevende richtsnoeren voor de uitvoering van de activiteiten. U stemt ermee in en erkent dat de Kaartnetwerken en Automatische Incassosystemen het recht voorbehouden om de Uitvoeringsvoorschriften zonder kennisgeving aan u te wijzigen. Als u ervoor kiest om alleen bepaalde soorten Kaarten te accepteren, is het uw verantwoordelijkheid om goed te specificeren welke Kaarten worden geaccepteerd.

1.3 Betalingen van Huur en Tijdlijn voor het krijgen van geld. Tijdens de Duur van deze Overeenkomst stellen de Diensten van YapStone gekwalificeerde Gasten in staat Huurbetalingen aan u of de Begunstigde met behulp van de betaalkanalen zoals uiteengezet in Paragraaf 2 te doen, waaronder: creditcards, betaalkaarten (samen, ‘Kaarten’) en afhankelijk van de beschikbaarheid van SEPA, BACS, of andere methoden van elektronische bankrekeningen voor het overmaken van geld (samen, ‘Automatische Incasso’) (samen ‘Betalingen’). Na ontvangst van het Registratieformulier beoordeelt YapStone uw aanvraag en bepaalt in hoeverre deze in staat is u de Diensten aan te bieden, en de wijze waarop Betalingen van Huurkosten naar eigen goeddunken worden geregeld. Na de succesvolle afronding van de vereiste screening wordt u een van de volgende afrekeningstermijnen aangeboden.

1. Voorafgaande Betalingen: Onder voorbehoud van vertragingen door bankverwerking en eventuele fraude of risico’s die door YapStone worden opgelegd, ontvangt u normaal gesproken de Betaling van de Gast (onder aftrek van de toepasselijke Vergoedingen en inhouden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst) binnen 2-3 werkdagen op uw bankrekening, onder voorbehoud van bankvertragingen, volgend op de dag waarop een Betaling is gedaan op de rekeningen van YapStone, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

of

2. Betalingen bij Inchecken: Onder voorbehoud van vertragingen door bankverwerking en eventuele fraude of risico’s die door YapStone worden opgelegd, ontvangt u normaal gesproken de Betaling van de Gast (onder aftrek van de Vergoedingen binnen 2-3 werkdagen op uw bankrekening, vanaf de dag na de geplande incheckdatum voor de Gast bij uw Eigendom; voor zover echter een Gast zorgt voor een goede kennisgeving aan de website dat het Eigenodm werd geboekt binnen 24 uur van het geplande inchecken dat het Eigendom niet zoals beschreven is, of als er een ander probleem is met het eigendom, geeft u YapStone toestemming om de Betaling terug te storten aan de Gast.

Daarnaast houdt YapStone om redenen van risico en fraude alle uitbetalingen gepland binnen 30 dagen na uw eerste geplande succesvolle incheckdatum. vast.

YapStone kan uw uitbetalingstijdlijn tussen Voorafgaande Betalingen en Betalingen bij Inchecken op elk gewenst moment tijdens de Duur van deze Overeenkomst wijzigen; op voorwaarde dat u op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging.

1.4 Verrekening. Verwerver zal alle Kaarttransacties voor YapStone en u verwerken. U stemt ermee in dat de verrekening van geld aan de daarvoor bestemde bankrekening van YapStone de Verwerver vrijwaart van diens verrekeningseverplichting aan u en dat enig geschil met betrekking tot de ontvangst of het bedrag van de verrekening tussen YapStone en u is.

1.5 Machtiging voor Debiteren en Crediteren. U geeft hierbij toestemming aan YapStone voor het debiteren en crediteren van de bankrekeningen vermeld op de toepasselijke Formulieren. Deze machtiging omvat die bankrekeningen die eigendom zijn van u of een individuele Begunstigde, voor de volgende doeleinden:
(i) voor het crediteren van Betalingen aan of gericht aan u;
(ii) voor het crediteren van andere bedragen verschuldigd door Klant;
(iii) voor het debiteren van eventuele Terugboekingen of Terugbetalingen; en
(iv) voor het debiteren van vergoedingen, heffingen of andere bedragen die u verschuldigd bent aan YapStone.

U vertegenwoordigt dat u het wettelijk recht, de macht en autoriteit heeft om YapStone toestemming te geven dergelijke bankrekening te crediteren en debiteren. U erkent dat als u zich bemoeit met de mogelijkheid van YapStone dergelijke bankrekeningen te debiteren YapStone zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten kan opschorten of beëindigen. U stemt er hierbij in dat op alle momenten tijdens de duur van de Overeenkomst de gemelde bankrekeningen aan YapStone tijdens de Registratievereisten (of een andere enkelvoudige bankrekening die u YapStone meldt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst) operationeel zijn en een Opdracht tot Automatische Incasso hebben ten gunste van YapStone. U geeft YapStone met name toestemming voor het gebruik van:
(i) Uw bankrekeningen voor het doen van Betalingen (onder aftrek van Vergoedingen en inhoudingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst); en
(ii) de Opdracht tot Automatische Incasso voor het betalen van toepasselijke Vergoedingen, terugboekingen en retourbetalingen van Betalen verschuldigd aan YapStone (inclusief, maar niet beperkt tot, annuleringen van de Gast).

1.6 Uw Gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat de Diensten uitsluitend worden gebruikt voor het innen en betalen van de Huurkosten en voor geen ander doel. Klant vertegenwoordigt en garandeert dat hij voldoet aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het eigendomsmanagement, boekingen van vakantiewoningen of andere producten verstrekt door Klanten of Begunstigden, en dat hij de wettelijke autoriteit bezit om de Eigendommen te bezitten, beheren, huren, of onderverhuren en voor het innen en toestaan van YapStone voor het innen van Betalingen met betrekking tot de Eigendommen; en als Klant deze toestemming niet aan kan tonen op het verzoek van YapStone, YapStone de Diensten kan opschorten of beëindigen en kan eventuele bijbehorende Betalingen inhouden of terugbetalen.

1.7 Wijzigingen van de Diensten. Wanneer YapStone bepaalt dat het nodig is om de integriteit van de Website, de Diensten of de activiteiten te beschermen, om schade aan anderen ofte voorkomen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving heeft YapStone het recht, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, (i) de Diensten of de Website te wijzigen, op te schorten of niet voort te zetten, en (ii) beperkingen op functies of beperkte toegang tot een van de Diensten en Website op te leggen; op voorwaarde dat YapStone niet op een andere wijze de Diensten of de Website wijzigt op een manier die naar eigen goeddunken een aanzienlijk nadelig effect van uw gebruik daarvan heeft, zonder voorafgaande kennisgeving van minimaal tien (10) dagen aan u van een dergelijke modificatie.

Daarnaast kan YapStone van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving Diensten of een Website wijzigen. Indien YapStone naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke wijziging het gebruik door de klant van de Diensten of Websites aanzienlijk beïnvloedt, stelt YapStone u hiervan in kennis via e-mail of door een bericht in het Juridische Deel van de Website van een dergelijke wijziging.

1.8 Verstrekking van Informatie. U houdt alle informatie bij die op de Formulieren is geïdentificeerd, inclusief, zonder beperking, van alle bankrekeninggegevens. U verstrekt ook van tijd tot tijd andere informatie die redelijkerwijs kan worden gevraagd door YapStone, of anderszins vereist voor het uitvoeren van de Diensten. U erkent dat het niet updaten van dergelijke informatie kan leiden tot verkeerd verstuurde of vertraagde Betalingen, of Betalingen die terug worden gestuurd naar de Gast. YapStone is in geen geval aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het feit dat u de huidige en juiste informatie niet heeft verstrekt.

1.9 Relatie tussen YapStone, Begunstigden, en Klant. De Klant erkent en stemt ermee in dat YapStone geen partij is bij uw overeenkomst met een Gast of Begunstigde met betrekking tot eigendomsbeheer, boeken van vakantiewoningen of andere producten of diensten geboden door Klanten of Begunstigden. Daarom gaat u in het geval van een geschil tussen u een Gast of een Begunstigde, om welke reden dan ook anders dan het uitvoeren van de Diensten van YapStone akkoord met het vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van YapStone, zijn filialen en zijn functionarissen, directeuren, agenten, medewerkers en andere vertegenwoordigers van vorderingen met betrekking tot het geschil.

2. VERGOEDINGEN EN INNEN VAN VERGOEDINGEN

2.1 Vergoedingen. U betaalt aan YapStone vergoedingen zoals hieronder uiteengezet (‘Vergoedingen’). YapStone behoudt zich het recht voor om vergoedingen te wijzigen tien (10) dagen na de kennisgeving aan u. U bent verantwoordelijk voor het openbaar maken van alle vergoedingen aan de Gast die u in rekening brengt bij die Gast. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot het niet openbaar maken van vergoedingen die u de Gast in rekening brengt, bent u aansprakelijk voor eventuele daaropvolgende terug te betalen of te restitueren bedragen. U machtigt hierbij YapStone om alle Vergoedingen vanwege de Betalingen geïnd door YapStone in mindering te brengen, evenals Vergoedingen met betrekkingen tot Terugbetalingen en Terugstortingen (zoals hieronder vermeld) voorafgaand aan het vereffenen van uw bankrekeningen. Als aanvulling op de hieronder genoemde vergoedingen bent u ook verantwoordelijk voor eventuele boetes of heffingen opgelegd door een Verwerver, Kaartnetwerken, of een andere instantie door het gebruik van de Klant van de Diensten op een wijze die niet is toegestaan in deze Overeenkomst, Uitvoerende Regelingen, of regels en regelgevingen van de Verwerver.

Uw vergoedingen:

Kaart Verwerkingstarief per Transactie van YapStone
Visa/MasterCard/ 3,0% van het transactiebedrag
Terugboekingvergoedingen (Bepaald

door de valuta van de Betalingen)

15 USD per terugboeking

25 CAD

16 GBP

20 EUR

2.2 Recht van Verrekening. Voor zover toegestaan door de wet geeft u YapStone toestemming, zonder kennisgeving, voor het inhouden van betalingen aan u of Begunstigde, voor enkele en alle bedragen die u aan YapStone bent verschuldigd, inclusief, zonder beperking: (i) Door u verschuldigde vergoedingen en (ii) bedragen die u verschuldigd bent aan YapStone in verband met een Terugbetaling, terugbetaling, Terugboeking of andere aanpassingen voor voorafgaande Betalingen.

2.3 Inningsacties. Niettegenstaande anders hierin, als u de verschuldigde bedragen niet betaald aan YapStone uit deze Overeenkomst, behoudt YapStone zich het recht voor, zelf of door een derde incassobureau een inningsactie te starten tegen u om dit geld te herstellen. YapStone kan van tijd tot tijd rente over onbetaalde bedragen in rekening brengen die ten minste dertig (30) dagen achterstallig zijn tegen een jaarlijkse rente van tien procent (10%), of het maximum tarief toegestaan door de toepasselijke wet De rente wordt berekend op dagbasis vanaf de vervaldatum tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald. In dat geval gaat u akkoord met het betalen van alle kosten en uitgaven, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen en andere uitgaven, die door of namens YapStone in verband met de inningsactie zijn gemaakt.

3. RISICOACCEPATIE; TERUGBOEKINGEN EN TERUGBETALINGEN

3.1 Risicoacceptatie; Klant Due Diligence; Fraude en Risicobeoordelingen. Om YapStone in staat te stellen te voldoen aan anti-terrorisme, financiële diensten en andere toepasselijke wetten en voorschriften, en Know Your Customer (‘KYC’) vereisten opgelegd door de Kaartnetwerken en Verwervers moet u YapStone informatie over u, uw aandeelhouders, uw activiteiten, en de Eigendommen geven. U verklaart onvoorwaardelijk dat alle informatie die u verstrekt aan YapStone waar, correct en actueel is en erkent dat YapStone vertrouwt op dergelijke informatie bij het opstellen van deze Overeenkomst en bij het leveren van de Diensten. U geeft YapStone toestemming voor het innen en verifiëren van de door u gegeven informatie (inclusief informatie op de Formulieren). YapStone gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van klant due diligence, identiteitsverificatie en diverse risicoacceptatie-, fraude- en kredietrisicobeoordelingen. U erkent dat YapStone voortdurend controleert via de Diensten om misdadige met als doel de activiteiten te identificeren om fraude en witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te ontmoedigen en om de integriteit van zijn systemen en bedrijf te beschermen. U erkent verder dat als resultaat van dergelijke controle YapStone extra due diligence kan vereisen (inclusief informatie over de Eigendommen, uw financiële overzichten, en extra informatie met betrekking tot Gasten/ of Begunstigden) met betrekking tot u om ervoor te zorgen dat u in aanmerking blijft komen voor de Diensten. YapStone kan de Diensten onmiddellijk opschorten of beëindigen en kan eventuele bijbehorende Betalingen aan een Gast inhouden of terugstorten bij het optreden van een van het volgende: (i) als u niet meer in aanmerking komt voor de Diensten op basis van het YapStone beleid, (ii) YapStone vermoedt redelijkerwijs dat u de toepasselijke wet heeft geschonden, of (iii) als u de gevraagde informatie niet tijdig verstrekt.

3.2 Adequate Beveiliging Reserve. Als voorwaarde voor het doorgaan van het leveren van Diensten aan u, gaat u akkoord dat YapStone op elk gewenst moment een garantie of andere vorm van adequate beveiliging kan vereisen, waaronder het vereisen aan u voor aanhouden van een aparte reserve-account (een ‘Reserve’) bij YapStone of het verzoeken aan de Klant voor het verkrijgen van specifieke soorten verzekeringen op de Eigendommen. YapStone kan de Reserve vaststellen voor een bedrag dat hij redelijkerwijs bepaalt dat noodzakelijk is voor het afdekken van zijn of het risico van een Verwerver in verband met het leveren van de Diensten aan u (inclusief, zonder beperking, verwachte Terugboekingen of kredietrisico). De Reserve kan van tijd tot tijd worden verhoogd, verlaagd of verwijderd naar eigen goeddunken van YapStone. U gaat ermee akkoord dat YapStone de Reserve van Betalingen aan u op grond van deze Overeenkomst kan financieren en geeft YapStone het recht om inhoudingen of debiteringen van de Reserve te maken, zonder voorgaande kennisgeving aan u, voor het innen van bedragen verschuldigd aan YapStone uit deze Overeenkomst. U verleent YapStone een zekerheidsbelang en pandrecht op alle gelden aangehouden in een Reserve. U voert extra documentatie uit vereist voor YapStone om dit zekerheidsbelang te verbeteren. Dit zekerheidsbelang overleeft zolang YapStone gelden in de Reserve aanhoudt. U erkent en gaat akkoord dat alle belangen of andere inkomsten die ontstaan of toerekenbaar zijn aan de Reserve toebehoren aan YapStone.

3.3 Terugboekingen en Terugbetalingen. Elke Betaling door een Gast is onderworpen aan een recht van (i) ‘Terugbetaling’ (het recht van de houder van een bankrekening te zoeken naar oorsprong van het geld, door middel van Terugbetaling, retour, teruggave, terugkeer, verzoek tot annulering of anderszins) voor een transactie die werd gefinancierd door een bank, bijvoorbeeld als gevolg van vermoedelijk onbevoegd gebruik van een bankrekening of onvoldoende middelen) of (ii) ‘Terugboeking’ (het recht op het crediteren van de houders van de creditcard een claim in te houden voor terugbetaling bij de Kaartuitgevende instelling, bijvoorbeeld, als gevolg van fraude of ontevredenheid bij een aankoop). Deze rechten bestaan tussen de betalers/rekeninghouders en hun bank- of Kaartuitgevende instelling. U erkent en gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor eventuele Terugboeking of Terugbetaling van een Betaling, plus de geldende Terugbetalings- en Terugboekingsvergoedingen, ongeacht de reden voor de Terugboeking of Terugbetaling. In het geval van een Terugbetaling of Terugboeking van een Betaling door een rekeninghouder is YapStone gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving, een dergelijk bedrag terug te vorderen plus eventuele vergoedingen in verband met de Terugboeking of Terugbetaling van uw bankrekening of dit bedrag in te houden van een betaling aan u of Begunstigde. YapStone is niet verplicht voor het aangaan van een inningsactie tegen een Gast of rekeninghouder en daarom is de verplichting van YapStone voor het kwijtschelden van gelden geïnd door YapStone namens u beperkt tot de gelden die YapStone daadwerkelijk heeft ontvangen die niet onderworpen zijn aan Terugbetaling of Terugstorting.

Met betrekking tot Terugboekingen kan YapStone, naar eigen goeddunken, de Klant helpen bij het onderzoeken en betwisten van de geldigheid van de Terugboeking namens u en op uw vergoedingen. U gaat akkoord met het samenwerken met YapStone en om alle informatie te verstrekken die door YapStone redelijkerwijs kan worden gevraagd in zijn onderzoek. U geest toestemming aan YapStone voor het delen van informatie over een Terugboeking met de Gast en rekeninghouder, de financiële instelling van de rekeninghouder en uw financiële instelling om een Terugboeking te onderzoeken of hierin te bemiddelen. Als de Terugboeking in uw voordeel is opgelost en YapStone in het bezit is van de geldende middelen, stort YapStone ze op uw aangewezen bankrekening. Als een Terugboeking niet in uw voordeel is opgelost of u ervoor kiest de Terugboeking niet te betwisten, ziet u af van uw recht op terugbetaling. U erkent dat uw gebrek aan tijdige medewerking bij YapStone bij het onderzoeken van een transactie kan leiden tot verlies in het geschil van een Terugboeking of Terugbetaling. U erkent dat beslissingen over de Terugboeking en Terugbetaling worden gemaakt door de toepasselijke uitvoerende bank, Kaartnetwerken, of Automatische Incassosystemen en alle uitspraken met betrekking tot de geldigheid van de Terugboeking of Terugbetaling worden naar eigen goeddunken door de toepasselijke bank, Kaartnetwerken of Automatische Incassosystemen gedaan.

3.4 Overmatige Terugboekingen/Terugbetalingen. Als YapStone naar eigen goeddunken bepaalt dat u een overmatig aantal of bedrag aan Terugboekingen of Terugbetalingen heeft ontvangen, kan YapStone, zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Vergoedingen verhogen, (ii) u ertoe verplichten een Reserve te maken, (iii) Betalingen aan u vertragingen, en/of (iv) de Diensten aan u opschorten.

4. GEGEVENSBEVEILIGING EN PRIVACY

4.1 Gegevensbeveiliging. Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt, opgeslagen en gedeeld zoals uiteengezet in het Internationale Privacybeleid van YapStone dat van tijd tot tijd door YapStone kan worden bijgewerkt en hierbij als referentie wordt opgenomen. U erkent uitdrukkelijk dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen in Zwitserland, de Filipijnen, India en de Verenigde Staten van Amerika. YapStone is niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik of toegang tot persoonlijke of financiële gegevens van Gasten door u, uw werknemers, of een andere partij die met u verbonden is. YapStone mag elke en alle informatie verkregen in de uitvoering van de Diensten of de operatie daarvan gebruiken in overeenstemming met zijn Internationaal Privacybeleid. Bovendien stemt u ermee in dat YapStone dergelijke informatie mag gebruiken voor elk wettelijk doel inclusief marketing (onder voorbehoud van dergelijke toestemmingen) en het afleiden van statistieken met betrekking tot zijn Website en de Diensten zoals verder beschreven in het Internationale Privacybeleid van YapStone. U stemt ermee in dat de Gastgegevens alleen mogen worden bekeken door personeel met toestemming en gecontracteerde partijen. Hun toegang blijft beperkt tot degenen die de kennis nodig hebben voor hun functieverplichtingen en dat u en zij voldoen aan alle toepasselijke wetgevingen met betrekking tot het gebruik van dergelijke informatie. U stemt er verder mee in dat YapStone niet verantwoordelijk is voor ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke of financiële gegevens van de Gast door u, uw medewerkers, een andere partij die met u is verbonden (zoals gecontracteerde partijen, verkopers, leveranciers, genodigden, agenten), of een persoon die deze gegevens via u of uw systemen gebruikt of hier toegang tot heeft. U stemt ermee in dat u voldoet aan alle beveiligingsnormen (inclusief het niet opslaan van de Kaartgegevens van de Klant), zoals vereist door de wettelijke of regelgevende instantie, de Uitvoeringsvoorschriften, een Verwerver, of de Payment Card Industry Data Security Standards (‘PCI DSS’) (standaard voor de betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging), inclusief de instelling van toegangsbeperkingen en strenge wachtwoordvereisten. U moet jaarlijks de PCI DSS naleving certificeren. Op verzoek van YapStone versterkt u YapStone ook alle documentatie die redelijkerwijs vereist is om deze naleving te valideren. U en YapStone zijn het er ook mee eens dat er alleen gebruik wordt gemaakt van PCI-conforme dienstverleners met betrekking tot de opslag, of de overdracht van ‘Betalingsgegevens’ gedefinieerd als rekeningnummer van de kaarthouder, vervaldatum en CVV2. U gaat ermee akkoord om op geen enkel moment CVV2-gegevens op te slaan. Informatie op de PCI DSS kan worden gevonden op de website van PCI Council – www.pcisecuritystandards.org – en u gaat akkoord aan deze normen te voldoen.

4.2 Privacy – Gebruik van Informatie. U garandeert dat alle door u verstrekte informatie aan YapStone wordt verstrekt met de vereiste toestemming, inclusief de toestemming van YapStone voor het gebruik van deze informatie overeenkomstig het Internationale Privacybeleid van YapStone. Op verzoek van YapStone dienst u een bewijs van dergelijke toestemming te verstrekken. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat YapStone of zijn derde dienstverleners en partners (inclusief Acquirer, de Kaartnetwerken, en Automatische Incassosystemen) de informatie verkregen bij de uitvoering van de Diensten of de werking van de Websites in overeenstemming met het Internationale Privacybeleid van YapStone en toepasselijk recht, welk gebruik ook marketingcampagnes en promoties kan bevatten (onder voorbehoud van dergelijke toestemming zoals u anders zou kunnen voorzien), en statistische analyses.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 Intellectuele Eigendomsrechten. Wat YapStone en u betreft, is YapStone en wordt Yapstone altijd gezien als de exclusieve eigenaar van de Diensten, de Website en enig ander materiaal dat YapStone mag gebruiken of verstrekken in verband met de implementatie en werking van de Diensten of de Website, en enige en alle huidige en toekomstige octrooirechten, auteursrechten, handelsmerk- en logorechten, maskerwerkrechten, handelsgeheimrechten, databankrechten, morele rechten en alle andere intellectuele en eigendomsrechten van welke aard dan ook overal ter wereld (wel of niet geregistreerd of geperfectioneerd) met betrekking tot het voorgaande. Voor de duidelijkheid verwerft u geen recht, titel en interesse in en voor: (I) uitvindingen, methodes, processen, technologie en werk van auteurschap dat/die YapStone heeft ontwikkeld, ontworpen, verminderd om uit te oefenen of anderszins heeft verworven; (ii) eventuele wijzigingen, verbeteringen en afgeleide werken daarvan; en (iii) enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een van het voorgaande.

U wijzigt, bewerkt, vertaalt, bereid werk voor van, decompileert, voert reverse engineering, demonteert niet of probeert op andere wijze de broncode van de Website, de Diensten of ander intellectueel eigendom van YapStone af te leiden.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Uw Aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk ten opzichte van YapStone, de Verkrijger en zijn respectieve moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (‘YapStone Partijen’) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik of het gebruik van de Gast van de Eigendommen, Diensten of Website; (ii) enige schending (of, alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door u of enige schending van uw vertegenwoordigingen, garanties, of verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; of (iii) uw nalatigheid, fraude, wanvoorstelling, opzettelijk wangedrag, schending van de toepasselijke wetgeving of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit. YapStone zal u onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke Claims. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zult u YapStone Partijen vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk van een Gast op de rechten van een persoon of entiteit.

6.2. Aansprakelijkheid van YapStone. YapStone is aansprakelijk voor u en uw moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (‘Uw Partijen’) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) enige inbreuk (of alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door YapStone of de nalatigheid, fraude, wanvoorstelling, opzettelijk wangedrag, schending van de toepasselijke wetgeving of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit door YapStone. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal YapStone uw Partijen vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk van YapStone op de rechten van een persoon of entiteit.

6.3. Vrijwaringsproces. De partij die vrijwaring zoekt op grond van deze Paragraaf 6 (de ‘Gevrijwaarde’) zal: (a) de andere partij (de ‘Vrijwaarder’ direct schriftelijk in kennis stellen van de Claim waarvoor vrijwaring wordt gevraagd, maar in geen geval meer dan vijf (5) werkdagen nadat de Gevrijwaarde op de hoogte is van de Claim: (b) alle redelijke inspanningen doen om Vrijwaarder te voorzien van alle informatie en al het materiaal in het bezit van de Gevrijwaarde met betrekking tot de Claim; (c) Vrijwaarder dergelijke assistentie bieden zoals de Vrijwaarder redelijkerwijs kan aanvragen met betrekking tot het onderzoek, de afhandeling en de verdediging van de Claim; en (d) Vrijwaarder naar eigen goeddunken controle gegeven over de verdediging en afhandeling van de Claim, op voorwaarde dat de Vrijwaarder kan deelnemen in deze verdediging volgens zijn keuze en vergoedingen. Binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de Claim of het verzoek, zal de Vrijwaarder de Gevrijwaarde in kennis stellen of de Vrijwaarder de volledige controle op zich neemt (onder voorbehoud van deze Paragraaf) van de verdediging, het compromis of het afwikkelen van de zaak, inclusief het advies die de Vrijwaarder heeft gekozen. Eventuele adviezen behouden door de Vrijwaarder voor dergelijke doelen moeten redelijkerwijs acceptabel zijn voor de Gevrijwaarde, wiens toestemming niet onredelijk wordt ingehouden. De Vrijwaarder zal zo’n verdediging zorgvuldig en redelijk opzetten en onderhouden en houdt de Vrijwaarder volledig in kennis over de status ervan. Bovendien zal de Vrijwaarder zich niet ontdoen van of een dergelijke Claim afhandelen in de naam van de Gevrijwaarde of op een manier die de rechten of belangen van de Gevrijwaarde averechts aantast (waaronder, zonder beperking, een schikking die geld of andere aansprakelijkheid of een bekentenis van fout of schuld van de Vrijwaarder oplegt of vereist dat de Vrijwaarder wordt gebonden door een bevel van welke aard dan ook) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vrijwaarder, welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd. De Vrijwaarder is hieronder niet aansprakelijk voor een schikking die is aangegaan zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming (welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd).

6.4. Definitie van ‘Claim’. ‘Claim’ betekent een handeling, bewering, beoordeling, oorzaak van handeling, opheffing en afwijzing van brief, aanklacht, aanhaling, vordering, eis, richtlijn, boete, rechtszaak of ander geding of proces, of kennisgeving uitgegeven of verstrekt door, van of namens een derde, met inbegrip van overheidsinstantie, en alle daaruit voortvloeiende uitspraken, bona fide schikkingen, boetes, schadevergoedingen (inclusief gevolg-, indirecte, speciale, incidentele of punitieve schadevergoedingen), verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen, uitgaven en vergoedingen) die daaruit voortvloeien.

7. AANSPRAKELIJHEIDSBEPERKING

7.1 YAPSTONE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR: ALLE FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN PERSOON OF ENTITEIT ANDERS DAN YAPSTONE, DIE DE ONTVANGST, VERWERKING, AANVAARDING, VOLTOOIING OF AFWERKING VAN EEN BETALING OF DE DIENSTEN KAN BEÏNVLOEDEN.

7.2 BEHALVE WANNEER DE CLAIM: (I) IS ONDERWORPEN AAN VRIJWARING ONDER PARAGRAAF 6 VAN DEZE OVEREENKOMST; OF (II) ONTSTAAT UIT EEN SCHENDING VAN VERTROUWELIJKHEID, IN GEEN ENKELE GEVAL IS EEN PARTIJ OF OVERNEMENDE PARTIJ OF EEN KAARTNETWERK, OF HUN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN OF LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE VOOR GEDERFDE WINSTEN OF VOOR GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF INCIDENTELE SCHADE (ZELFS ALS DEZE SCHADE VOORZIENBAAR IS EN OF DE PARTIJ WEL OF NIET ANDERSZINS AANSPRAKELIJK WERD GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN YAPSTONE ONTSTAAN UIT DEZE OVEREENKOMST BOVEN DE VERGOEDINGEN UITKOMEN DIE YAPSTONE HEEFT VERDIEND OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR DE DRIE MAANDEN DIRECT VOLGEND OP DE DATUM WAAROP DE EERSTE DERGELIJKE CLAIM IS ONTSTAAN, PLUS, WANNEER YAPSTONE HEEFT VERZUIMD EEN BETALING TE DOEN (zoals bepaald in Paragraaf 1.3) VERSCHULDIGD AAN U, HET BEDRAG VAN DEZE VERSCHULDIGDE BETALING. Iedere partij erkent dat de andere partij deze Overeenkomst is aangegaan vertrouwend op de aansprakelijkheidsbeperkingen vermeld in deze paragraaf en dat deze beperkingen een essentiële basis vormen van de onderhandeling tussen de partijen.

8. DISCLAIMERS.

MET UITZONDERING VAN ENKELE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST: (I) DE DIENSTEN, WEBSITES, EN ALLE INHOUD, SOFTWARE, MATERIALEN EN ANDERE INFORMATIE GELEVERD DOOR YAPSTONE OF OP ANDERE WIJZE TOEGANKELIJK VOOR U IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN, WORDEN GEGEVEN ‘ALS IS:’ EN (II) ACQUIRER, YAPSTONE EN HUN RESPECTIEVE FILIALEN EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK (EN WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF) MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET EN WIJZEN MET NAME DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN NIET-INBREUKBAARHEID IN ELK GEVAL AF, TOT DE MAXIMALE HOOGTE TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT YAPSTONE GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. YAPSTONE GEEFT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE BETALINGSDIENSTEN.

U ERKENT EN STEMT IN DAT ACQUIRER GEEN PARTIJ IS BIJ DEZE OVEREENKOMST EN DAT U GEEN BEROEP HEEFT TEGEN ACQUIRER VOLGEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF EEN VAN DE HIERIN OPGENOMEN TRANSACTIES.

Gebruik World Wide Web. YapStone en zijn leveranciers geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of beveiliging van het wereldwijde web, het internet en andere wereldwijd gekoppelde netwerken, of de daarop gevestigde websites inclusief de Website, dat deze ononderbroken of foutloos zullen zijn.

9. DUUR EN BEËINDIGING.

9.1 Duur. Deze Overeenkomst begint op de Effectieve Datum en gaat door totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd in overeenstemming met Paragraaf 9.2. Hieronder (‘Duur’).

9.2 Beëindiging. Iedere partij kan deze Overeenkomst voor het gemak opzeggen bij schriftelijke kennisgeving, die krachtens paragraaf 12.9 kan worden gedaan.

9.3 Gevolg van Beëindiging. Beëindiging van deze Overeenkomst vrijwaart iedere partij niet van de verplichting de andere partij een Vergoeding of andere verschuldigde compensatie te betalen aan de andere partij voorafgaande aan deze beëindiging. YapStone voltooit eventuele in behandeling zijnde Betalingen op het moment van de beëindiging en zal eventuele verschuldigde Vergoedingen hierop op de moment in mindering brengen. U blijft echter aansprakelijk voor Terugboekingen, Terugbetalingen, kosten en eventuele andere verplichtingen die u bent aangegaan na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst en u geeft toestemming aan YapStone voor het automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, dergelijke bedragen in te houden van uw bankrekeningen. Na beëindiging schakelt YapStone uw toegang tot de Diensten uit. Na beëindiging verwijdert u alle verwijzingen naar YapStone van uw website en/of software.

10. Geschillenbeslechting.

10.1 Procedure voor Geschillenbeslechting. De meeste van uw zorgen kunnen snel worden opgelost via de afdeling klantenservice van YapStone. Het doel van YapStone is om te leren van en de onderliggende redenen van de zorg aan te pakken en te voorkomen dat het een geschil wordt. Daartoe zullen de partijen samenwerken en proberen in goed vertrouwen om eventuele geschillen onmiddellijk op te lossen door besprekingen tussen de personen die bevoegd zijn om het potentiële geschil op te lossen. Als de partijen het potentiële geschil op dit niveau niet op kunnen lossen, moet u het potentiële geschil melden bij het juridische team van YapStone op Legal@YapStone.com. Elk van uw geschillen met betrekking tot facturen of vergoedingen moeten binnen 90 dagen na de betreffende transactie worden gemeld, anders wordt er van uitgegaan dat u er permanent van afziet.

11. VERTROUWELIJKHEID.

11.1 Onder voorbehoud van Paragraaf 4 hierboven, gaat iedere partij ermee akkoord om alle eigendoms- of vertrouwelijke informatie bekend gemaakt door of namens de andere partij met betrekking tot deze Overeenkomst, evenals alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst. De vertrouwelijkheidsbepalingen geleden niet voor informatie die openbaar verkrijgbaar is door middel van geautoriseerde bekendmaking, die rechtmatig wordt verkregen van een derde die het recht heeft deze openbaar te maken, of wettelijk verplicht is openbaar te worden gemaakt. Alle vertrouwelijke informatie blijft het eigendom van de onthullende partij. Onverminderd het voorgaande kan elke partij de vertrouwelijke informatie bekendmaken aan zijn medewerkers, agenten, subcontractpartijen, groepsmaatschappijen, externe accountants, juridische adviseurs, in ieder geval op een noodzakelijk-te-weten basis.

12. DIVERSEN

12.1 Bindend voor Opvolgers en Toegestane Toewijzingen. Deze Overeenkomst is bindend voor en ten gunste van de partijen, hun opvolgers en toegestane toewijzingen. U mag deze Overeenkomst of enige rechten, verplichtingen, of voorrechten uit deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen en deze toestemming mag niet onredelijk worden ingehouden. YapStone kan deze rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving aan u toewijzen.

12.2 Overmacht. YapStone is niet verantwoordelijk voor vertragingen, fouten, mislukkingen voor uitvoering, onderbrekingen of verstoringen in de Diensten of Website als gevolg van een handeling, nalatigheid of voorwaarde die buiten de redelijke controle van YapStone ligt, al dan niet voorzienbaar of geïdentificeerd, inclusief, zonder beperking van overmacht, stakingen, uitsluitingen, onlusten, oorlogshandelingen, overheidsrechtelijke bepalingen, brand, stroomuitval, aardbevingen, noodweer, overstromingen of andere natuurrampen, hackers of het falen van de hardware, software of communicatie-apparatuur of faciliteiten van u, Gast of derden.

12.3 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt en komt in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen, en u doet hierbij afstand van alle vorderingen, terugbetalingen, kredieten, of schade die verband houdt met of voortvloeit uit de vorige afspraken tussen de partijen.

12.4 Scheidbaarheid. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst door een bevoegde rechter of een arbiter volgens Paragraaf 10 ongeldig of niet afdwingbaar is, worden de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed en zijn bindend voor de partijen en zijn onafdwingbaar, alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling (of deel daarvan) niet zou zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, wordt deze Overeenkomst uitgelegd om aan zijn fundamentele voorwaarden te voldoen. Een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt hervormd door de rechtbank of arbiter zoals nodig is om zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen uit te drukken en hetzelfde economische effect te bereiken als de originele bepaling.

12.5 Amendement en wijzigingen. Deze Overeenkomst kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door YapStone of Acquirer worden gewijzigd of herzien, mits eventuele wijzigingen die u aanzienlijk nadelig zouden beïnvloeden aan u via e-mail, publicatie op de Website of andere schriftelijke wijze worden gecommuniceerd. Uw voortgezette gebruik van de Website of Diensten van YapStone na het publiceren van een wijziging of amendement op de website van YapStone of per e-mail vormt uw akkoord op deze wijzigingen of dit amendement; indien u echter niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging of amendement kunt u de Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met Paragraaf 9.2 van deze Overeenkomst als u deze kennisgeving tot beëindiging binnen dertig (30) dagen volgend op de dag van het u bekend worden van de wijziging indient. Amendementen of wijzigingen die door u gemaakt zijn alleen geldig door een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekend. Acquirer kan deze Overeenkomst aanpassen wanneer het betrekking heeft op het verwerken van Kaarttransacties bij kennisgeving van u in overeenstemming met de standaardprocedures van Acquirer.

12.6 Ontheffing. Het niet voldoen van een partij aan de strikte uitvoering van een van de bepalingen in deze Overeenkomst vormt in geen enkel geval een ontheffing van zijn rechten zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, bij wet of billijkheid, of een ontheffing van een van de andere bepalingen. Geen ontheffing van een bepaling of van een schending van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of continue ontheffing van deze bepaling, inbreuk of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

12.7 Toepasselijk Recht en Forum. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en moet worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Ierland, en alle procedures moeten worden uitgevoerd in het Engels, in Ierland. U en YapStone komen overeen dat de plaats van het contract in de Graafschap Louth, Ierland, is, en dat elk van ons akkoord gaat met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de Graafschap Louth, Ierland.

12.8 Voortbestaan. Paragrafen 1.1A, 1.4, 1.5, 1.9, 2, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.3, 10, 11, 12.1, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, en 12.12 blijven voortbestaan na de beëindiging van deze Overeenkomst.

12.9 Kennisgevingen. Alle mededelingen en andere communicatie uit deze Overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren en kunnen worden gedaan door middel van e-mail of publicatie op, of bijwerken aan het juridische centrum op de Website. Kennisgevingen aan u worden bezorgd op het e-mailadres vermeld op het Registratieformulier of zoals gewijzigd door u via kennisgeving aan YapStone of door het publiceren op of bijwerken aan het juridische centrum op de Website. Kennisgevingen aan YapStone kunnen worden gedaan via e-mail aan legal@yapstone.com of via aangetekende post of nachtkoerier aan: Mellview House, M1 Retail Park, Office Unit 7, Second Floor, Drogheda, Co Louth, Ierland.

12.10 Derde Dienstverleners en Partners. YapStone kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn derde dienstverleners wijzigen, inclusief, zonder beperking, eventuele derde verwerker, Verwerver, of bank. Alle rechten voorbehouden voor derde dienstverleners hierin zijn van toepassing op opvolgers van derde dienstverleners. YapStone kan gebruik maken van derde verwerkers, zoals HomeAway.com, Inc. (of zijn filialen) (samen, ‘Derde’ or ‘Derden’), voor het verlenen van enkele van de Diensten of voor het geven van ondersteuning van hun diensten. U erkent en stemt ermee in dat deze Derden beoogde derde begunstigers van deze Overeenkomst zijn indien en alleen voor zover het gaat om hun belangen. U erkent dat de Derde geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de verplichtingen van YapStone aan u op grond van deze Overeenkomst.

12.11 Belastingen. U bent verantwoordelijk voor (1) het bepalen, innen en melden van enige en alle belastingen, inclusief toeristenbelasting, die moet worden geïnd, gemeld of betaald in verband met uw bedrijf en gebruik van de Website en Diensten en (2) voor enige en alle toepasselijke belastingen, waaronder verkoop, gebruik, persoonlijk eigendom, toegevoegde waarde, accijns, douanerechten, invoerrechten of zegelrechten of andere belastingen en heffingen opgelegd door overheidsinstanties van welke aard dan ook met betrekking tot de transacties uit deze Overeenkomst, inclusief boetes en rente, maar met name exclusief belastingen op basis van het netto-inkomen van YapStone. YapStone kan worden verplicht tot het melden van Betalingen verwerkt namens u aan regelgevende of overheidsinstanties. Anders dan btw voor Eigendommen en eigenaren van eigendommen in Ierland is YapStone niet verantwoordelijk voor, en is niet de entiteit die belast is met het innen van btw of andere belastingen met betrekking tot de Betalingen. U verstrekt YapStone onverwijld documentatie zoals vereist kan zijn door de toepasselijke overheidsinstantie zodat YapStone Betalingen hieronder kan verwerken (inclusief, zonder beperking, een geldig certificaat van uw vrijstelling tot de verplichting om belasting te betalen zoals goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie), en YapStone kan eventuele Betalingen inhouden totdat u de vereiste documentatie hebt verstrekt.