• Products
 • Solutions
 • Developer
 • Company
 • Help Center
Website and Tools Terms of Use
Yapstone Licenses
Processor and Network Documentation

Privacy Policy - Dutch

YAPSTONE INTERNATIONAL LIMITED

PRIVACYBELEID VOOR EUROPA EN CANADA

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Yapstone International Limited (“YapStone”, “wij”, “we” “ons” en “onze”).

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Om uw privacy beter te beschermen hebben we deze Privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) ontwikkeld. Wij bieden een betalingsgateway en een betalingsverwerking voor derden en betaaldiensten voor dienstverleners (samen ‘Verwerkingsdiensten’) waardoor gebruikers van online platforms of online marktplaatsen betalingen doen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op u als u eigenaar of beheerder van onroerend goed en een andere begunstigde bent namens wie wij onze Verwerkingsdiensten (‘Handelaren’) uitvoeren, een werknemer of agent van een Handelaar, of een contracterende persoon met een Handelaar (of die een groep van contracterende personen vertegenwoordigt bij een Handelaar) en onze Verwerkingsdiensten gebruikt om betalingen aan die Handelaar te doen. Deze Privacyverklaring licht onze online-informatiepraktijken toe, hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen beheren, waarom we deze gebruiken, welke keuzes u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt door YapStone en hoe u contact met ons op kunt nemen in verband met dit gebruik.

De Privacyverklaring is gebaseerd op deze principes:

 1. We zullen onthullen hoe wij uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen gebruiken, verzamelen en waarom wij deze bewaren;
 2. Tenzij we uw informatie moeten gebruiken om onze diensten aan u te leveren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of vereiste.

(a) Wij geven u de mogelijkheid om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken;

(b) Wij geven u de gelegenheid om ons te vertellen uw persoonlijke gegevens niet aan anderen te geven; en

 1. Wij geven u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren wanneer deze onjuist zijn opgenomen.

Deze principes en onze Privacyverklaring gelden onafhankelijk van hoe we de persoonlijke gegevens inwinnen (elektronisch of anderszins).

Deze Privacyverklaring (in combinatie met alle beleidslijnen, notities en andere inhoud dat verschijnt op (of dat is gekoppeld aan) de website(s) van YapStone, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke website die door YapStone wordt beheerd, en een subdomein van dergelijke websites of een mobiele applicatie voor dergelijke websites (samen ‘Websites’ of ‘Website’) geeft aan hoe we persoonlijke gegevens verwerken die we van u ontvangen (of van anderen namens u). Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we hier mee omgaan.

Door het gebruik van onze diensten en/of het verzenden van persoonlijke gegevens aan YapStone, hetzij direct of via een website, platform, marktplaats, software of een andere entiteit die met YapStone werkt of de diensten van YapStone (‘Partners’) gebruikt, erkent u dat ons gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om verwerkingsdiensten te verstrekken (namens Handelaren) om de betaling door gebruikers van online platforms of online marktplaatsen te vergemakkelijken voor Handelaren aan wie de gebruikers een betalingsverplichting verschuldigd zijn. We gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

YapStone voldoet aan de Ierse regeling voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nationale uitvoeringswetgeving en de ePrivacy Voorschriften 2011.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE BIJ U KUNNEN INWINNEN

  We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u inwinnen en verwerken:

  (a) persoonlijke gegevens die u aan ons of een van onze Partners of Handelaren verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van webformulieren, applicaties, of als onderdeel van de due diligence procedures van onze klanten), met inbegrip van: informatie die u verstrekt (1) op het moment van het registreren voor het gebruik van onze diensten of de diensten van onze Partners en die later deze persoonlijke gegevens aan ons verstrekken; (2) in verband met het contracteren van of aanmelden voor de dienst van een van onze Partners of Handelaren, inhoud die u plaatst bij, aan of via een Partner of Handelaar; (3) in verband met de aanvraag voor meer diensten van ons of een van hen; of (4) informatie die u geeft wanneer u een probleem aan ons of een van hen in verband met onze of hun diensten meldt, die in elk geval bijvoorbeeld eigendomsgegevens, bankrekeninggegevens, telefoonnummer, apparaatidentificatie of andere aanmeldingsgegevens, geolocatiegegevens en transactie-informatie en het gebruik van dergelijke gegevens kunnen bevatten.

  (b) informatie over het gebruik van apparaten die elektronisch tracking van technische informatie toestaan wordt hieronder verder toegelicht in de paragraaf met de titel IP-ADRESSEN, COOKIES EN DOORKLIK-URLS;

  (c) correspondentie, waar u contact met ons opneemt;

  (d) alle reacties op optionele enquêtes die u voltooit;

  (e) details van de gehele levenscyclus van transacties die u uitvoert via onze diensten of die van onze Partners of Handelaren;

  (f) de bronnen die u op bezoekt op onze Websites of degenen van onze Partners of Handelaren, alsmede gegevens over uw bezoeken aan onze Websites, inclusief, maar niet beperkt tot trafficgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze gegevens vereist zijn voor onze factureringsdoeleinden of anderszins;

  (g) wanneer u met een betalingstransactie begint, financiële gegevens zoals creditcard, bankpas, of bankrekeninggegevens in SEPA, BACS of andere automatische incassosystemen;

  (h) persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn aan bepaalde autoriteiten te melden voor bepaalde betalingstransacties, zoals wanneer de hoogte van betalingstransacties een bepaalde limiet bereiken;

  (i) bewijs van uw identiteit die wij kunnen vragen voor de doeleinden van identiteitsverificatie en voor het voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit kan het vragen om kopieën van uw paspoort, rijbewijs, energierekening, bedrijfsinformatie of andere documenten bevatten, die wij nodig achten om uw identiteit, woonplaats of bedrijfsvestiging te bepalen. Dergelijke bewijzen van identificatie kunnen elektronisch op onze servers worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen;

  (j) bewijs van eigendomsbezit, verificatie van een bankrekening, of gegevens die u of uw identiteit of locatie kunnen controleren, inclusief uw voor- en achternaam, telefoonnummer, post- en e-mailadressen, faxnummers, informatie van betaalmethode (zoals creditcard), of de huidige fysieke locatie van u en een apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken in verband met het gebruik van onze diensten of die van onze Partners of Handelaren. Een dergelijk bewijs kan elektronisch op onze servers worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen;

  (k) uw IP-adres, computerinformatie en de tijden van elk bezoek aan onze diensten of onze Websites, die kunnen worden gevolgd volgens uw registraties bij ons om fraude te voorkomen, uw identiteit vast te stellen, een auditspoor te creëren wanneer u de diensten van YapStone gebruikt en om te voldoen aan de toepasselijke wetten; en

  (l) persoonlijke gegevens die u kunt verstrekken als reactie op wedstrijden die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn op onze Websites. U hoeft hier niet aan deel te nemen; als u echter kiest om deel te nemen, kan u worden gevraagd om enkele persoonlijke gegevens bekend te maken. Op het moment van het meedoen aan de wedstrijd zal het voor u duidelijk zijn wie toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en waarom. U bent niet verplicht om door te gaan met uw bijdrage aan de wedstrijd; als u dat wel doet, accepteert u dat u misschien een prijs kunt ontvangen. We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken op de basis dat u in deze omstandigheden hebt ingestemd met het gebruik ervan.

  DERDE LEVERANCIERS VAN INFORMATIE

   We kunnen persoonlijke gegevens over u verkrijgen van iemand anders dan uzelf. De Persoonlijke Gegevens kunnen worden verkregen uit verschillende bronnen. De persoon die de informatie verstrekt, wordt gevraagd te garanderen dat hij dit alleen doet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat hij ervoor zorgt dat voordat hij dit doet, u op de hoogte wordt gesteld van het feit dat wij informatie over u aanhouden en dat we deze mogen gebruiken voor alle doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet en dat we waar nodig toestemming zullen vragen voor ons gebruik van de informatie. Wij kunnen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, u laten weten dat wij uw persoonlijke gegevens hebben gekregen en kopie van deze Privacyverklaring aan u verstrekken.

   IP-ADRESSEN, COOKIES EN DOORKLIK-URLS

    We kunnen misschien technische informatie over uw computer inwinnen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze Partners te melden. Dit zijn geaggregeerde gegevens over de browseracties en -gedragingen van onze gebruikers. We verkopen of geven geen licenties af voor uw informatie aan derden om te worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u dit afzonderlijk bent overeengekomen.

    Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookie. Een cookie is een bestand dat een identificatiecode bevat (een reeks van letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en wordt opgeslagen door de browser. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen op de harde schijf van uw computer. De identificatiecode wordt dan weer naar de server teruggestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen. Cookies helpen ons om onze Website te verbeteren en een betere en persoonlijkere dienst te leveren. Door cookies kunnen wij:

    • de omvang en gebruikspatronen van ons publiek beoordelen;
    • informatie over onze voorkeuren opslaan en onze website aanpassen volgens uw individuele interesses;
    • de levering van pagina’s die u normaal gesproken bezoekt versnellen; en
    • herkennen wanneer u terugkeert naar een van onze Websites.

    We kunnen zowel “sessie” cookies en “permanente” cookies op onze Website als volgt gebruiken:

    Naam cookieType cookie (sessie/aanhoudend)DoelExpiratietijd
    JSESSIONIDSessieApplicatiesessie cookieEinde van de browsersessie
    TS019e8e4aSessieTracking van verbindingen, sessiemanagementEinde van de browsersessie
    pll_languageAanhoudendVoor het bepalen van de browsertaal1 jaar
    visitor_*Aanhoudendtraffic op onze Websites en elke Website die voor ons wordt gehost door Pardot.10 jaar

    Sessiecookies worden verwijderd van uw browser wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven bewaard op uw computer totdat ze worden verwijderd, of totdat ze de gespecificeerde expiratiedatum bereiken.

    U kunt weigeren om cookies te accepteren door de instelling van uw browser te activeren waardoor u de instelling van cookies kunt weigeren. Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser instrueert cookies te verwijderen of te weigeren, kunt u naar de hulppagina’s van uw webbrowser gaan. Als u deze instelling kiest, kunt u misschien uw voorkeuren niet opslaan en heeft u misschien geen toegang tot bepaalde onderdelen van onze Website. Tenzij u uw browserinstelling heeft aangepast, zodat deze cookies weigert, maakt ons systeem gebruik van cookies wanneer u inlogt op onze Website. Het uitschakelen van een cookie of categorie van cookies verwijdert niet de cookie uit uw browser; u moet dit zelf doen vanuit uw browser. Als u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die is verkregen uit cookies voordat uw voorkeur voor het uitschakelen werd ingesteld. We stoppen echter met het gebruiken van uitgeschakelde cookies om verdere informatie in te winnen.

    We gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden en we delen ze niet met derden.

    We kunnen derde dienstverleners toestaan gebruik te maken van cookies of soortgelijke technologieën voor het inwinnen van informatie over uw uitgevoerde browseractiviteiten en voor diverse websites volgend op het gebruik van de Diensten. Cookies van derden helpen ons inzicht te geven hoe goed onze website en diensten presteren. We gebruiken deze cookies om onze diensten beschikbaar via onze websites te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken. Meer informatie over de gebruikte cookies van diensten van derden vindt in de onderstaande tabel.

    DienstExpiratiedatumNamen cookieDoel
    Google AnalyticsTot 2 jaar vanaf de instelling/update_utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz, _gatUA-5602371-11, _gidGebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies/bezoeken, trafficbron of campagne; gebruikt om verzoeksnelheid te onderdrukken
    New RelicTot 2 jaar_ga, _JSESSIONIDOnderscheidt gebruikers in applicatie prestatie monitoring; monitorsessie telt voor een applicatie

    Merk op dat onze Partners ook cookies mogen gebruiken op hun websites, waar we geen controle over hebben, maar welke wordt geactiveerd als u door de websites van onze Partners klikt.

    We kunnen af en toe een “doorklik URL” gebruiken. Als u op een van deze URL’s klikt, gaat u via onze webserver voordat u op uw eindbestemming komt. We volgen doorklikken om de gebruikerservaring te helpen verbeteren, uw interesse in bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantencommunicatie te meten.

    Meer informatie over cookies kunt u vinden op de volgende websites van derden:

    Houd er rekening mee dat YapStone niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van andere sites, inclusief de websites van onze Partners. We raden onze gebruikers aan om zich er bewust van te zijn bij het verlaten van onze Websites de privacyverklaringen van elke website zorgvuldig te lezen die persoonsgegevens inwint.

    WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERDRAGEN EN BEWAREN

     De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen worden naar en bewaard buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief, Zwitserland, India, de Filippijnen en de Verenigde Staten van Amerika. U erkent de overdracht naar en het opslaan van, of het verwerken buiten de EER, van uw persoonlijke gegevens, zoals bepaald in deze Privacyverklaring.

     Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel werkzaam buiten de EER en Zwitserland voor degenen die voor ons of onze Partners, Handelaren of aangesloten bedrijven, of een van onze derde leveranciers of derde dienstverleners werken. Deze medewerkers zijn misschien betrokken bij onder andere het uitvoeren van uw transactie, het verwerken van uw betalingsgegevens, het verbeteren van onze Websites en diensten, technische ondersteuning, fraudebeoordeling en het verstrekken van andere ondersteunende diensten. YapStone zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, deze op een veilige manier en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld.

     YapStone kan uw persoonlijke gegevens ook overbrengen aan Yapstone Holdings, Inc, het in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde moederbedrijf van YapStone, en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika voor de hieronder vermelde doeleinden, met inbegrip van het verifiëren van uw identiteit, uw locatie of betalingsinformatie in verband met onze diensten of die van onze Partners of Handelaren, of om te voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen, en voor groepsadministratie- en managementdoeleinden. Voor meer informatie over overdracht naar en opslag in de Verenigde Staten van Amerika, zie hieronder het gedeelte met de titel NALEVING VAN HET VS-EU PRIVACY-AFSCHERMINGSKADER.

     Alle overdrachten worden gedaan in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief door de implementatie van passende of geschikte waarborgen in overeenstemming met dergelijke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

     NALEVING VOLGENS AMERIKAANSE-EU-KADER VOOR PRIVACY-AFSCHERMING

      YapStone Holdings Inc. Houdt zich aan de beginselen van het VS-EU Kader voor Privacy-afscherming zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel inzake het inwinnen, gebruik en behouden van Persoonlijke Gegevens van EER-lidstaten. YapStone Holdings Inc. heeft gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacyprincipes van Privacy-afscherming Lees hier onze verklaring voor meer informatie hoe we voldoen aan de Amerikaanse-EU Privacy-afscherming: www.yapstone.com/legal/privacy-shield

      BEVEILIGING

       Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers of beveiligde servers die voor gebruik door ons zijn gelicentieerd. Waar we u (of waar u daarvoor heeft gekozen) een wachtwoord hebben gegeven waardoor u toegang heeft tot bepaalde delen van onze dienst of Websites, of waar u of betrokken bent bij ons klantenserviceteam, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij vragen u dat wachtwoord met niemand te delen.

       Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons uiterste best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw verzonden persoonlijke gegevens naar onze Websites niet garanderen; en elke overdacht wordt op uw eigen risico gedaan. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we commercieel redelijke procedures en beveiligde functies om proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

       GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

        We gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

        (a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites op de meest effectieve manier voor u en voor uw elektronische apparaat wordt gepresenteerd;

        (b) om een soepele interactie tussen u en de klantenservice mogelijk te maken;

        (c) voor de uitvoering van het contract, door u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons of een partner opvraagt;

        (d) om onze contractuele verplichtingen te voldoen die tussen u en ons zijn aangegaan;

        (e) om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen uit te voeren voor onze Partners of onze Handelaren in verband met het aanbieden van de Verwerkingsdiensten om betaling door gebruikers van online platforms of online marktplaatsen te vergemakkelijken voor Handelaren aan wie de gebruikers een betalingsverplichting verschuldigd zijn;

        (f) wanneer u hebt ingestemd met het gebruik ervan om deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;

        (g) waar u hebt ingestemd met het gebruik ervan om u te voorzien van informatie over producten of diensten (hetzij die van ons of van een derde) waar u dit heeft aangevraagd, of, waar u dit apart bent overeengekomen, waarvan wij denken die interessant voor u kan zijn;

        (h) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;

        (i) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen door het uitvoeren van de noodzakelijke due diligence voor u en onze klanten – met inbegrip van, bijvoorbeeld, informatie noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke klanten due diligence, ken uw klant en anti-witwassen van geld verplichtingen, zoals naam, geboortedatum en huidig adres van personen en/of economische gerechtigden van een eigendom, foto-identificatie, kopieën van een energierekening of soortgelijke documenten;

        (j) voor onze legitieme belangen bij het opsporen, onderzoeken, voorkomen, beschermen tegen, remediëren en verminderen van de risico’s van terugbetalingen en fraude in ons systeem, ongeautoriseerde transacties, of activiteiten waarvan wij denken dat deze verdacht of mogelijk illegaal, onwettig of schadelijk zijn, voor het vormen van fraude en kredietrisicomodellen om te helpen bij het screenen van gebruikers voor het identificeren van fraudeurs, het voorkomen van fraude en bijbehorende kredietrisico’s, waaronder kredietcontroles onder de lokale wetgeving, het delen van relevante gegevens met leveranciers om ons systeem en diensten te verbeteren, of het delen van dergelijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of vereisten of nalevingsvereisten of te assisteren met betrekking tot de wetshandhaving voor strafrechtelijke of verdachte strafrechtelijke handelingen, met inbegrip van het reageren op een geldig verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regulerende of overheidsinstantie, en gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens of informatie in verband met daadwerkelijke of voorgestelde rechtszaken, of om ons eigendom, onze mensen en andere rechten of belangen te beschermen; en

        (k) om onze Privacyverklaring en/of onze voorwaarden of een ander doel waar hierin of daarin naar wordt verwezen.

        Behoudens de toestemming in deze Privacyverklaring en/of anderszins geïnformeerd aan u of overeengekomen met u op het moment dat we u persoonlijke gegevens inwinnen, maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere derden, met uitzondering van uw uitdrukkelijke toestemming.

        ONTHULLEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

         We kunnen uw persoonlijke gegevens onthullen aan (i) een gelieerde onderneming van YapStone, inclusief Yapstone Holdings, Inc. en de dochterondernemingen van Yapstone Holdings, Inc. en (ii) aan Partners en derden voor de volgende doeleinden:

         (a) wanneer we uw persoonlijke gegevens uit of via een online portaal of marktplaats hebben ontvangen, voor het huren van uw eigendom, met name bekendmakingen van eventuele updates van uw gegevens, met inbegrip van uw bankgegevens, voor dit online portaal of deze marktplaats, gebruiken we deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en voorwaarden van de dienst zoals aan u ter beschikking gesteld, voor doelen van de uw voortgezette gebruik van de diensten, om het beleid te handhaven, de rechten, het eigendom of veiligheid van henzelf of andere gebruikers van hun websites of diensten te verdedigen en te beschermen, te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen (inclusief het melden aan de relevante belastingdiensten) of in het belang van de nationale veiligheid, het openbaar belang of de rechtshandhaving in elk land waar ze entiteiten of filialen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld reageren op een geldig verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regulerende of overheidsinstantie, en ze kunnen ook gegevens bekendmaken in verband met daadwerkelijke of voorgestelde rechtszaken, of om hun eigendom, mensen en andere rechten of belangen te beschermen;

         (b) als u hun diensten hebt aangevraagd of als u hebt gevraagd informatie van hen te ontvangen;

         (c) als u (of hebt ingestemd dit te doen) zaken met hen hebt gedaan;

         (d) waar wij u diensten aanbieden, en de derde biedt u diensten aan waar u in geïnteresseerd bent (op voorwaarde dat we de juiste toestemming(en) hebben gekregen);

         (e) in het geval wij zaken of activa verkopen of kopen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens kenbaar maken aan de mogelijke verkoper of koper van dergelijke zaken of activa;

         (f) als Yapstone International Limited of Yapstone Holdings, Inc. of een van zijn filialen al zijn activa heeft verkregen door een derde, kunnen persoonlijke gegevens die door deze worden aangehouden over u een van de overgedragen activa zijn;

         (g) in volgorde: (i) voldoen aan elke wettelijke verplichting (inclusief meldingsverplichtingen bij fraude, witwassen van geld, wet op financiering van terrorisme, of andere EU-specifieke of landspecifieke wetten, en andere toepasselijke wet- en regelgeving), (ii) om de Dienst- of Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze diensten of onze Websites te versterken of toe te passen; (iii) om eventuele bepalingen of afspraken die we u met u hebben te versterken of toe te passen; of (iv) om de rechten, het eigendom, of veiligheid van YapStone, of zijn filialen, onze klanten, onze gebruikers, onze Partners of anderen te beschermen;

         (h) met het oog op de bescherming tegen fraude, vermindering van het kredietrisico en het voorkomen en het rapporteren van witwassen van geld of andere criminele of verdachte criminele activiteit, inclusief het opbouw van fraude- en kredietrisicomodellen ter ondersteuning van de screening van gebruikers voor de identificatie van fraudeurs, het voorkomen van fraude en het minimaliseren van het bijbehorende kredietrisico voor YapStone, zijn Partners, Handelaren en andere gebruikers van zijn Diensten;

         (i) waar dergelijke derden diensten aan ons leveren die het leveren van onze diensten aan u vergemakkelijken om ons contract met u uit te kunnen voeren;

         (j) ingevolge een geldig verzoek of een dagvaarding van wetshandhaving, toezichthouders, gerechtelijke of andere overheidsinstanties; en

         (k) met uw toestemming.

         In alle gevallen waarin we persoonlijke gegevens met een externe controller delen, zal het gebruik van de persoonlijke gegevens door die derde onderworpen zijn aan het privacybeleid van die derde en moet u dat privacybeleid raadplegen.

         UW RECHTEN MET BETREKKING TOT ANDERE WEBSITES

          Onze Website kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze Partnernetwerken, adverteerders en andere filialen bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, let dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

          MOBIELE APPLICATIES

           Wanneer u apps downloadt of gebruikt met betrekking tot onze Websites, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een unieke identificatiecode voor uw apparaat. We kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op locatie gebaseerde diensten, zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. Met de meeste mobiele apparaten kunt u locatie-diensten uitschakelen. Als u vragen heeft over het uitschakelen van de locatiediensten van uw apparaat, raden we aan contact op te nemen met de leverancier van uw mobiele dienst of de fabrikant van uw apparaat.

           PHISHING OF VALSE E-MAILS

            Als u een ongevraagde e-mail ontvangt die van ons of een van onze Partners of een derde lijkt te zijn die om uw Persoonlijke Gegevens vraagt (zoals uw creditcardnummer, YapStone login, of wachtwoord), of waarin wordt gevraagd om uw account te controleren of te bevestigen of andere persoonlijke gegevens door het klikken op een link, is het waarschijnlijk dat die e-mail werd verzonden door iemand die onwettig uw gegevens probeert te verkrijgen. Dit wordt soms aangeduid als “phishing” of “spoofing”. Wij vragen niet om dit soort gegevens in een e-mail. Geef deze gegevens niet of klink niet op de link. Als u verdachte phishing of spoofing e-mails ontvangt, meldt dit dan via YILprivacy@yapstone.com

            AANBIEDIENGEN

             Aanbiedingen, prikkels of offertes kunnen van tijd tot tijd door YapStone, onze Partners of derden beschikbaar worden gesteld. U hoeft hier niet aan deel te nemen. Als u er echter voor kiest hieraan deel te nemen, kan u worden gevraagd om persoonlijke gegevens bekend te maken. Daarnaast onthullen we, op het moment van het meedoen met de aanbieding, in de specifieke voorwaarden hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Doe niet mee aan deze aanbieding als u het niet eens bent met dergelijk gebruik.

             BEWAREN VAN PEERSOONLIJKE GEGEVENS

              Over het algemeen zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang u klant bent en onze diensten gebruiken om nauwkeurigheid te waarborgen en om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven of als we verplicht zijn dergelijke informatie te bewaren voor juridische, regelgevende, fraudepreventie en legitieme zakelijke doeleinden.

              We zijn wettelijk verplicht om AML-gerelateerde identificatie- en transactierecords voor zes jaar vanaf de datum van de transactie te bewaren. Andere informatie zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze door ons is verkregen of zoals vereist of toegestaan voor wettelijke, regelgevende, fraudepreventie en legitieme bedrijfsdoeleinden. Over het algemeen houden wij (of onze dienstverleners namens ons) deze informatie gedurende een periode van zeven jaar aan, tenzij we verplicht zijn deze voor een langere periode aan te houden volgens de wet of toepasselijke regelgeving.

              We zullen uw persoonlijke gegevens regelmatig beoordelen om vast te stellen of we nog steeds gerechtigd zijn om deze te verwerken. Als we besluiten dat we niet het recht hebben om dit te doen, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve dat we uw persoonlijke gegevens in gearchiveerde vorm bewaren om te kunnen voldoen aan toekomstige wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld naleving van belastingvereisten en -vrijstellingen, en het tot stand brengen of verdedigen van juridische claims.

              Als het voor ons niet langer nodig is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zullen we deze veilig vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

              UW RECHTEN OP UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

               (a) Waarom zou u ons moeten vertellen wanneer uw gegevens moeten worden bijgewerkt

               Het is belangrijk da de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens up to date te houden. U stemt er echter mee in ons onverwijld op de hoogte te stellen in geval van wijzigingen in de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen om informatie up to date te houden. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de gegevens zoals vermeld in het gedeelte CONTACT.

               (b) Uw rechten in verband met de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren

               U hebt het recht om een kopie van uw Persoonlijke Gegevens bij ons aan te vragen. Dit recht kan worden uitgeoefend door ons te schrijven.

               U hebt het recht om eventuele fouten te corrigeren, en in beperkte omstandigheden, te vragen om verwijdering, of beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, en om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw Persoonlijke Gegevens, in elk geval met inachtneming van de beperkingen zoals uiteengezet in de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Houd er echter rekening mee dat we waar we uw persoonlijke gegevens bewerken en verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bijv. naleving van de belastingvereisten en -vrijstellingen, of voor het tot stand brengen of verdedigen van juridische claims, uw recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen beperkt is. We zijn ook niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen wanneer dit ons zou beletten om onze contractuele verplichten jegens u na te komen.

               In elk geval waarin we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om van gedachten te veranderen en de toestemming in te trekken door ons te schrijven.

               Wanneer we vertrouwen op een legitiem doel van YapStone, een YapStone-gelieerde onderneming of een derde ontvanger van de persoonlijke gegevens, om persoonlijke gegevens te gebruiken en te onthullen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik of onthullen van uw persoonlijke gegevens en als u dit doet, zullen we niet langer de persoonlijke gegevens voor dat doel gebruiken en verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn om door te gaan of dat we de persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor juridische claims.

               In beperkte omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht op gegevensportabiliteit met betrekking tot bepaalde van uw persoonlijke gegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om deze gegevens aan u te bezorgen in een gestructureerd, veelgebruikt en door een machine leesbaar formaat, of door te sturen naar uw derde genomineerde indien dit technisch mogelijk is.

               Als u uw rechten met betrekking tot uw gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het adres zoals uiteengezet in het deel CONTACT, waarin u uw aanvraag duidelijk beschrijft, onder meer door de persoonlijke gegevens op te gegeven waarop de aanvraag betrekking heeft. We raden u aan om zoveel mogelijk details te verstrekken bij het verzenden van verzoeken aan ons, zodat we uw vraag goed en efficiënt kunnen afhandelen.

               CONFLICT TUSSEN DEZE PRIVACYVERKLARING EN DE DIENSTVOORWAARDEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE DIENSTEN

                Als er een conflict is tussen deze Privacyverklaring en een expliciete bepaling van de Dienstvoorwaarden of andere Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze Diensten, dan heeft deze Privacyverklaring voorrang boven de andere Voorwaarden.

                GESCHILLENBESLECHTING EN ONAFHANKELIJKE BRON MECHANISME

                 Als betalingsverwerker nemen we de gegevensbeveiliging en de integriteit van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als u een geschil met ons heeft aangaande deze Privacyverklaring of met betrekking tot onze omgang met persoonsgegevens, zullen we graag proberen uw bezorgdheid op te lossen. Neem contact met ons op via het adres genoemd in de CONTACT paragraaf met uw bezorgdheden.

                 Alle geschillen die verband houden met dit beleid, het Kader van Amerikaanse-EU Privacy-afscherming of een Amerikaans-Zwitsers Kader, of onze omgang met persoonsgegevens die niet informeel kunnen worden opgelost door directe communicatie zullen uiteindelijk worden opgelost door bindende arbitrage beheerd door de Amerikaanse Arbitrage Associatie en de beoordeling van de uitspraak door de arbiter kan worden ingediend bij een rechterlijke instantie die bevoegd is. De arbitrage vindt plaats in de Engelse taal, voor een enkel arbiter.

                 WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

                  Deze Privacyverklaring wordt ingevoerd met ingang van 11 juni 2018. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Wijzigingen in de Privacyverklaring worden op deze pagina vermeld of schriftelijk door ons aan u meegedeeld, waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

                  Wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn van toepassing op de ingangsdatum die is uiteengezet in de bijgewerkte Privacyverklaring. De nieuwste versie van deze Privacyverklaring kan op onze Websites worden bekeken.

                  CONTACT

                   HolidayRentPayment is de handelsnaam van Yapstone International Limited. Vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan: Legal Department, YapStone International Limited, Unit 7, Mellview House, M1 Retail Park, Drogheda, Co Louth, Ierland of aan YILprivacy@yapstone.com

                   Als u nog steeds niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de Data Commission’s Office en een klacht indienen door een e-mail te sturen aan info@dataprotection.ie of door naar het volgende adres te schrijven: Data Protection Commission, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Ierland.

                   Laatst bijgewerkt: 11 juni 2018

                   Yapstone Logo

                   Yapstone is a PCI-DSS Compliant Payment Facilitator, operating with Money Transmitter Licenses in all required states and territories.

                   Products

                   Facebook LogoTwitter LogoInstagram Logo
                   © 2019 YapStone, Inc. NMLS #1488912. All rights reserved.

                   By continuing to use this website you consent to our use of cookies to enhance your experience. To find out more about how we use cookies or to change your cookie settings, please review our Privacy Policy