• Products
 • Solutions
 • Developer
 • Company
 • Help Center
Website and Tools Terms of Use
Yapstone Licenses
Processor and Network Documentation

Payer Terms of Use - Dutch

YAPSTONE INTERNATIONAL LIMITED BETALINGSVOORWAARDEN

  1.  Over YapStone

  Deze YapStone International Limited Betalingsvoorwaarden (“Overeenkomst”) beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw (“u”, of “uw”, “uzelf”) gebruik van diensten aangeboden door YapStone International Limited, een besloten vennootschap opgericht onder Iers recht (handelend als HolidayRentPayment) gevestigd te M1 Retail Park, Office Unit 7, Second Floor, Drogheda, Co Louth, Ierland (collectief “YapStone”). YapStone biedt een technologieplatform aan dat uw verhuurder, vastgoedbeheerder, vakantiewoningbemiddelaar, internetmarktplaats, of andere begunstigde (“Begunstigde”), die u van goederen of diensten voorziet (“Diensten van Begunstigde”), in staat stelt elektronisch betalingen te ontvangen die u verschuldigd bent voor goederen of diensten die de Begunstigde aan u aanbiedt of heeft aangeboden (“Verschuldigd(e) bedrag(en)”). U bent gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd. Het Verschuldigde bedrag en de bijbehorende Betaaldiensten zijn onderwerpen aan het contact tussen u en de Begunstigde.  We bieden betalingsverwerkende diensten (de “Dienst(en)”) aan zoals hieronder uitgebreider beschreven.

    2.  Instemming met de voorwaarden

   Door gebruik te maken van de Diensten, het verstrekken van uw informatie aan YapStone of de goedkeuring van de hieronder beschreven betaling(en), gaat u akkoord gebonden te zijn aan: (i) deze Overeenkomst, (ii) de Gebruiksvoorwaarden van de website van YapStone beschikbaar op: www.YapStone.com/terms-of-use/ en (iii) YapStone’s Privacybeleid beschikbaar op https://www.yapstone.com/privacy-policy-international/nl/ (samen, “Voorwaarden”). U moet alle Voorwaarden zorgvuldig doorlezen. De Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en YapStone.

   De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van kracht vanaf de datum waarop u de Diensten gebruikt (de “Ingangsdatum”). Als u de Diensten namens een bedrijf heeft gebruikt, vertegenwoordigt en garandeert u dat u deze Overeenkomst met YapStone aangaat namens dat bedrijf, dat u deze genoemde voorwaarden accepteert namens dat bedrijf, en dat u een kopie van de Overeenkomst heeft ontvangen.

      3.  De Diensten

    3.1 Beschrijving van de Diensten

     YapStone biedt momenteel toegang tot een elektronisch betalingsplatform voor: (i) eigenaren en beheerders van vakantiewoningen (collectief, “Huurbegunstigden”) die YapStone willen betrekken als agent voor het accepteren van betalingen van hun huurders (“Huurgebruikers”); (ii) personen die een elektronische betaling willen doen (de “Deelnemende gebruikers“) aan een Begunstigde; en (iii) voor andere juridische entiteiten (“Deelnemende begunstigde”) die YapStone willen betrekken als hun betalingsverwerker voor het accepteren van betalingen van de Deelnemende begunstigde gebruikers (“Betalergebruikers”) voor goederen en diensten die zij direct of indirect aan de Betalergebruiker aanbieden. Tenzij gespecificeerd omvatten alle verwijzingen naar “Gebruiker(s)” in deze Overeenkomst Huurgebruikers, Deelnemende gebruikers, en Betalergebruikers. Tenzij gespecificeerd omvat “Betaler” Huurbetalers en Deelnemende betalers.

    De Diensten stellen Gebruikers in staat Verschuldigde bedragen aan Betalers te betalen en kunnen het gebruik van een betaalkaart en/of creditcard en andere betaalmethoden omvatten die YapStone van tijd tot tijd kan aanbieden (“Betalingsinstrument”) via de YapStone websites (met inbegrip van, zonder beperking, www.YapStone.comwww.holidayrentpayment.eu of andere websites beheerd door YapStone of zijn gelieerde bedrijven, en elk subdomein van dergelijke websites), mobiele applicatie of API (de “Website”, telefonische betalingen via het callcenter van YapStone, en/of andere kanalen die YapStone van tijd tot tijd kan aanbieden. De Diensten kunnen worden geleverd door YapStone in combinatie met zijn derde dienstverleners. U erkent en gaat akkoord dat: (i) uw betaling voor een transactie tussen u en een Betaler is en niet met YapStone of een van de gelieerde bedrijven van YapStone; en, (ii) bij een bepaalde transactie YapStone een derde betalingsbemiddelaar is die handelt namens u of een Betaler.

    Na ontvangst van uw betaling is de enige verplichting van YapStone het overdragen van het geld aan uw Betaler. YapStone is niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten opzichte van u met betrekking tot het verstrekken van de Begunstigerdiensten. Wanneer een Huurgebruiker of Betalergebruiker de betreffende Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde betaalt via de Diensten van YapStone en waar YapStone handelt als de agent van de Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde, zal de schuld van de Huurgebruiker of Betalergebruiker voor de Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde zijn voldaan; en, de Begunstigde heeft geen enkele vordering op u als u uw betaling aan YapStone als de hoedanigheid van YapStone als agent voor de Begunstigde heeft gedaan.

    U ontvangt een bevestiging van YapStone die de verwerking van uw betaling bevestigd.

    3.2 Beschikbaarheid van Diensten

    U erkent dat, als uw toegang tot de Diensten afhankelijk is van een overeenkomst tussen YapStone en een Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde de toepasselijke Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde uw toegang tot de Diensten kan beperken of beëindigen; en, als de overeenkomst van YapStone met deze Huurbegunstigde of Deelnemende begunstigde is beëindigd YapStone uw mogelijkheid tot het gebruik van de Diensten onmiddellijk kan beëindigen.

    3.3 Wijzigingen van de Diensten

    U erkent dat YapStone het recht heeft de inhoud of technische specificaties van enig aspect van de Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken van YapStone kan wijzigen; op voorwaarde dat YapStone u een kennisgeving binnen dertig (30) dagen voor de wijziging geeft, die uw gebruik van de Diensten aanzienlijk nadelig zou beïnvloeden. U erkent dat dergelijke wijzigingen ertoe kunnen leiden dat u geen toegang heeft tot de Diensten. Als u de gewijzigde voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk ophouden met het gebruik van de Diensten. Uw voortgezette gebruik van de Diensten na de kennisgevingsperiode van dertig (30) dagen houdt de aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in.

      4.  YapStone Vergoedingen

     4.1 Vergoedingen

     Als YapStone u een vergoeding in rekening brengt voor het gebruik van de Diensten, maakt YapStone de vergoeding aan u bekend voor het verwerken van uw betaling (“Vergoedingen”). YapStone behoudt zich het recht voor om zijn vergoedingen te allen tijde te wijzigen, mits geen enkele wijziging retroactief zal ingaan. Als u geplande automatische betalingen hebt (“Automatische betaling”) en de bijbehorende vergoeding is gewijzigd, wordt u hiervan direct of indirect vooraf op de hoogte gesteld.

     4.2 Inningsacties

     Niettegenstaande anders hierin, als u de verschuldigde bedragen niet betaald aan YapStone uit deze Overeenkomst, behoudt YapStone zich het recht voor, zelf of door een derde incassobureau en zonder afbreuk te doen aan de middelen van YapStone onder paragraaf 12.1, een inningsactie te starten tegen u om dit geld te terug te krijgen. YapStone kan van tijd tot tijd rente over onbetaalde bedragen in rekening brengen die ten minste dertig (30) dagen achterstallig zijn tegen een jaarlijkse rente van tien procent (10%), of het maximum tarief toegestaan door de toepasselijke wet De rente wordt berekend op dagbasis vanaf de vervaldatum tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald. In dat geval gaat u akkoord met het betalen van alle kosten en uitgaven, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen en andere uitgaven, die door of namens YapStone in verband met de inningsactie zijn gemaakt.

       5.  Toestemming en machtiging om Betalingsinstrument te gebruiken

      U verklaart en garandeert dat u het wettelijk recht en de bevoegdheid hebt om uw Betalingsinstrument te gebruiken en YapStone machtigt om van dit Betalingsinstrument af te schrijven in overeenstemming met deze Overeenkomst.

      U machtigt hierbij uw Betalingsinstrument voor het inhouden van het bedrag waarvoor u Yapstone een machtiging heeft gegeven voor de Diensten, die vergoedingen kunnen inhouden die uw Begunstigde of Begunstigden verschuldigd zijn en relevante belastingen die YapStone verplicht is te innen namens een overheidsinstelling en vergoedingen verschuldigd aan YapStone. U machtigt ook uw Betalingsinstrument voor het bij- of afschrijven door YapStone in verband met vergoedingen verschuldigd aan YapStone, terugboekingen, terugbetalingen of gemaakte aanpassingen via de Service. U gaat akkoord met het ondertekenen en verzenden van een incassoformulier of een ander geldend bankformulier) om YapStone in staat te stellen de vergoedingen en bedragen die u aan YapStone verschuldigd bent, af te schrijven.

        6.  Uw informatie; privacy

       6.1 Uw informatie

       Om de Dienst te gebruiken en hiermee door te gaan, gaat u akkoord met: (i) het op verzoek verstrekken van informatie en/of documenten over uzelf, dat waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; en, (ii) indien van toepassing, YapStone in kennis stellen over updates van uw informatie om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U verklaart dat alle informatie die u aan YapStone verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is, en erkent dat YapStone vertrouwt op deze verklaring als een voorwaarde om u de Diensten aan te bieden. Als u onware, onnauwkeurige, niet actuele of onvolledige informatie verstrekt, of als YapStone redelijkerwijs vermoedt dat deze informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt YapStone zich het recht voor uw toegang tot de Service te stoppen of te beëindigen en geld in te houden dat u hebt ingediend via de Diensten. Misschien kunt en bent u het niet eens om de Diensten voor enig onwettig doel te gebruiken of op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst.  Door gebruik te maken van deze Diensten verklaart u ook dat u tenminste achttien (18) jaar oud bent.

       6.2. Privacybeleid

       U begrijpt en gaat akkoord dat de informatie die u verstrekt aan YapStone (inclusief uw persoonlijke en financiële informatie) onderworpen is aan het Privacybeleid van YapStone, beschikbaar op: www.YapStone.com/privacy-policy-international/ Door deze Overeenkomst te accepteren, gaat u akkoord met dit Privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

       6.3. Persoonlijke gegevens

       YapStone kan uw persoonsgegevens gebruiken op een wijze die beschreven is in het Privacybeleid van YapStone, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en zoals verder beschreven in deze Overeenkomst.  YapStone verwerkt uw persoonsgegevens om de Diensten te leveren. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt kan YapStone de Diensten niet leveren.  Houd er rekening mee dat de door u verstrekte informatie aan YapStone bij het gebruik van de Dienst of de Website zal worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”) voor de doeleinden van het verwerken door YapStone of zijn gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten voor de doeleinden vermeld in het Privacybeleid, inclusief het verifi6eren van uw identiteit, uw locatie of betaalinformatie in verband met de Diensten van YapStone of die van de Gebruikers of Begunstigers, of om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en voor groepsadministratie en managementdoeleinden.  Het rechtsgebied waaraan uw gegevens kunnen worden overgedragen, heeft misschien geen wetten die hetzelfde niveau van bescherming bieden als in Ierland. YapStone zal echter afspraken maken om uw persoonsgegevens veilig en beveiligd te houden. Dergelijke afspraken zullen omvatten, waar de ontvanger is gevestigd in de Verenigde Staten, dat YapStone zich houdt aan de beginselen van het VS-EU Kader voor Privacy-afscherming zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel inzake het inwinnen, gebruik en behouden van persoonsgegevens van EER-lidstaten. YapStone heeft via zijn moedermaatschappij, YapStone Holdings, Inc., verklaard dat hij zich houdt aan het Kader voor Privacy-afscherming.  Wanneer de ontvanger zich in een ander rechtsgebied buiten de EER bevindt, zal YapStone EU-goedgekeurde modelcontracten inrichten met de ontvanger van de persoonsgegevens. Meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens kunt u vinden op https://www.YapStone.com/legal/privacy-shield/

       Als YapStone besluit om zijn Privacybeleid te wijzigen, plaatst hij deze wijzigingen op zijn Website, zodat u op de hoogte bent van de informatie die YapStone inwint, hoe hij deze informatie gebruikt en onder welke omstandigheden YapStone de informatie mag onthullen. U moet de Website van YapStone regelmatig controleren voor eventuele wijzigingen.

       6.4. E-mailcommunicatie

       Door de Diensten van YapStone te gebruiken, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van YapStone over diens portefeuille of producten. U hebt het recht om zich elk op elk moment terug te trekken van de ontvangst van elektronische marketinge-mail van YapStone (zoals beschreven in het Privacybeleid). Voor het aanbieden van YapStone Diensten moet YapStone u echter administratieve e-mails toesturen.

         7.  Betaling, annulering, krediet, terugbetalingen en terugstortingen

        Voor betalingen die volgens u onjuist zijn verwerkt, kan YapStone, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op elk moment de betaling gedaan via de Dienst ongeldig maken, annuleren of hier een krediet voor geven, voor het doen van de betaling aan een Begunstigde. Als er een geschil over een betaling ontstaat nadat de betaling is gedaan door YapStone aan een Begunstigde, ligt de verantwoordelijkheid om het betalingsgeschil te beslechten bij u en de Begunstigde. U stemt ermee in en erkent dat op uw verzoek YapStone naar eigen goeddunken, een betaling kan annuleren die via de Diensten is gedaan.

          8.  Wachtwoord en beveiliging

         Er kan aan u worden gevraagd een account bij YapStone aan te maken voor toegang tot de diensten (“Account”). In dat geval maakt u een wachtwoord aan bij het voltooien van het aanmaken van een Account. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, het beperken van toegang tot uw Account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten van uw Account. U gaat ermee akkoord om YapStone onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, ongeoorloofde toegang tot uw Account, ongeoorloofde toegang tot uw informatie of enige andere schending van uw beveiliging vaststelt. U stemt ermee dat YapStone niet aansprakelijk is voor schade of verlies als gevolg van uw falen voor naleving van deze paragraaf.

            9.  Annulering Service

          Zowel u als YapStone kan op elk moment uw toegang tot de Dienst annuleren. U kunt de Diensten annuleren door het sturen van een e-mail naar klantenservice@holidayrentpayment.eu  voor: (i) het verzoeken voor deactivering van uw Account; (ii) toegang tot de Diensten; (iii) en/of het annuleren van een toekomstige Automatische betaling. U blijft aansprakelijk voor alle uitstaande betalingen en vergoedingen verschuldigd aan YapStone op het moment van de annulering evenals alle vergoedingen en bedragen met betrekking tot transacties die zijn gestart voor de annulering.

            10.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

           10.1 Uw aansprakelijkheid

           U bent aansprakelijk ten opzichte van YapStone, zijn respectieve
           moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (‘YapStone Partijen’) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik of het gebruik van de Gast van de Eigendommen, Diensten of Website; (ii) enige schending (of, alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door u of enige schending van uw vertegenwoordigingen, garanties, of verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; of (iii) uw nalatigheid, fraude, wanvoorstelling, opzettelijk wangedrag, schending van de toepasselijke wetgeving of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit. YapStone zal u onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke Claims.

           10.2 Aansprakelijkheid van YapStone

           YapStone is aansprakelijk voor u en uw moedermaatschappijen en dochterondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van elke (“uw Partijen”) voor enige en alle Claims (zoals hieronder gedefinieerd) die voortvloeien uit of verband houden met (i) enige inbreuk (of  alleen voor de verdediging van verplichtingen, eventuele vermeende schendingen) van deze Overeenkomst door YapStone of de nalatigheid, fraude, wanvoorstelling, opzettelijk wangedrag, schending van de toepasselijke wetgeving of inbreuk op de rechten van een persoon of entiteit door YapStone.

           10.3 Vrijwaringsproces

           De partij die vrijwaring zoekt op grond van deze Paragraaf 10 (de ”Gevrijwaarde”) zal: (a) de andere partij (de “Vrijwaarder” direct schriftelijk in kennis stellen van de Claim waarvoor vrijwaring wordt gevraagd, maar in geen geval meer dan vijf (5) werkdagen nadat de Gevrijwaarde op de hoogte is van de Claim: (b) alle redelijke inspanningen doen om Vrijwaarder te voorzien van alle informatie en al het materiaal in het bezit van de Gevrijwaarde met betrekking tot de Claim; (c) Vrijwaarder dergelijke assistentie bieden zoals de Vrijwaarder redelijkerwijs kan aanvragen met betrekking tot het onderzoek, de afhandeling en de verdediging van de Claim; en (d) Vrijwaarder naar eigen goeddunken controle gegeven over de verdediging en afhandeling van de Claim. Binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de Claim of het verzoek, zal de Vrijwaarder de Gevrijwaarde in kennis stellen of de Vrijwaarder de volledige controle op zich neemt (onder voorbehoud van deze Paragraaf) van de verdediging, het compromis of het afwikkelen van de zaak, inclusief het advies die de Vrijwaarder heeft gekozen. De Vrijwaarder zal zo’n verdediging zorgvuldig en redelijk opzetten en onderhouden en houdt de Vrijwaarder volledig in kennis over de status ervan. Bovendien zal de Vrijwaarder zich niet ontdoen van of een dergelijke Claim afhandelen in de naam van de Gevrijwaarde of op een manier die de rechten of belangen van de Gevrijwaarde averechts aantast (waaronder, zonder beperking, een schikking die geld of andere aansprakelijkheid of een bekentenis van fout of schuld van de Vrijwaarder oplegt of vereist dat de Vrijwaarder wordt gebonden door een bevel van welke aard dan ook) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vrijwaarder, welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd. De Vrijwaarder is hieronder niet aansprakelijk voor een schikking die is aangegaan zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming (welke toestemming niet onredelijk mag worden ingehouden of vertraagd).

           10.4 Definitie van “Claim”

           Claim“ betekent een handeling, bewering, beoordeling, oorzaak van handeling, opheffing en afwijzing van brief, aanklacht, aanhaling, vordering, eis, richtlijn, boete, rechtszaak of ander geding of proces, of kennisgeving uitgegeven of verstrekt door , van of namens een derde, met inbegrip van overheidsinstantie, en alle daaruit voortvloeiende uitspraken, bona fide schikkingen, boetes, schadevergoedingen (inclusief gevolg-, indirecte, speciale, incidentele of punitieve schadevergoedingen), verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenvergoedingen, uitgaven en vergoedingen) die daaruit voortvloeien.

             11.  Vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid

            11.1 Vrijwaringen

            MET UITZONDERING VAN ENKELE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST: (i) DE DIENSTEN, WEBSITES, EN ALLE INHOUD, SOFTWARE, MATERIALEN EN ANDERE INFORMATIE GELEVERD DOOR YAPSTONE OF OP ANDERE WIJZE TOEGANKELIJK VOOR U IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN, WORDEN GEGEVEN “ALS IS” EN “ALS BESCHIKBAAR” EN (ii) YAPSTONE EN ZIJN RESPECTIEVE FILIALEN EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK (EN WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF) MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF IMPLICIET EN WIJZEN MET NAME DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN NIET-INBREUKBAARHEID IN ELK GEVAL AF, TOT DE MAXIMALE HOOGTE TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT YAPSTONE GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. YAPSTONE GEEFT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE BETALINGSDIENSTEN.

            11.2 Gebruik World Wide Web

            YapStone en zijn leveranciers geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of beveiliging van het wereldwijde web, het internet en andere wereldwijd gekoppelde netwerken, of de daarop gevestigde websites inclusief de Sites of Website, dat deze ononderbroken of foutloos zullen zijn.

            11.3 Aansprakelijkheidsbeperking

            11.3.1 U STEMT IN DAT YAPSTONE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR: ALLE FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN PERSOON OF ENTITEIT ANDERS DAN YAPSTONE, DIE DE ONTVANGST, VERWERKING, AANVAARDING, VOLTOOIING OF AFWERKING VAN EEN BETALING OF DE DIENSTEN KAN BEÏNVLOEDEN.

            11.3.2 BEHALVE WANNEER DE CLAIM: (i) IS ONDERWORPEN AAN VRIJWARING ONDER PARAGRAAF 10 VAN DEZE OVEREENKOMST; IN GEEN ENKELE GEVAL IS EEN PARTIJ OF ZIJN HUN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN OF LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK VOOR DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE VOOR GEDERFDE WINSTEN OF VOOR GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF INCIDENTELE SCHADE (ZELFS ALS DEZE SCHADE VOORZIENBAAR IS EN OF DE PARTIJ WEL OF NIET ANDERSZINS AANSPRAKELIJK WERD GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN YAPSTONE UIT DEZE OVEREENKOMST GROTER ZIJN DAN: (I) HET BEDRAG VAN DE BETAALDE BEDRAGEN IN HET GESCHIL, OF (II) € 100 EURO. Iedere partij erkent dat de andere partij deze Overeenkomst is aangegaan vertrouwend op de aansprakelijkheidsbeperkingen vermeld in deze paragraaf en dat deze beperkingen een essentiële basis vormen van de onderhandeling tussen de partijen.

              12.  Klachten, geschillenbeslechting, geldend recht en forum

             12.1 Klachtproces

             Als u een klacht in wilt dienen over de Diensten, kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan klantenservice@holidayrentpayment.eu De meeste van uw zorgen kunnen worden opgelost via de klantenservice van YapStone. Het doel van YapStone is om te leren van en de onderliggende redenen van de zorg aan te pakken. Daartoe zullen de partijen samenwerken en proberen in goed vertrouwen om eventuele geschillen onmiddellijk op te lossen door besprekingen tussen de personen die bevoegd zijn om het potentiële geschil op te lossen. Als de partijen het potentiële geschil op dit niveau niet in goed vertrouwen op kunnen lossen, moet u het potentiële geschil melden bij het juridische team van YapStone op Legal@YapStone.com Al uw geschillen met betrekking tot facturen of vergoedingen moeten binnen negentig (90) dagen na de relevante transactie worden ingediend of anders wordt er permanent geacht dat u ervan afziet.

             12.2 Toepasselijk recht en forum

             Deze Overeenkomst en problemen, geschillen of claims die voortvloeien uit of hiermee verband houden (hetzij contractueel of niet-contractueel van aard, zoals onrechtmatige daad, van schending van de wet of regelgeving of anderszins), worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ierland. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ierland, waarop de partijen zich onherroepelijk voorleggen. Alle procedures moeten in het Engels worden gevoerd. Niets in deze paragraaf 12.2 beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten.

               13.  Diversen

              13.1 Belastingen

              Elke Begunstigde is verantwoordelijk voor: (i) het bepalen, innen en melden van enige en alle belastingen die moeten worden geïnd, gemeld of betaald in verband met uw gebruik van de Begunstigerdienst of bedrijf en gebruik van hun sites; en, (ii) voor enige en alle toepasselijke belastingen, waaronder verkoop, gebruik, onderdak, persoonlijk eigendom, toegevoegde waarde, accijns, douanerechten, invoerrechten of zegelrechten of andere belastingen en heffingen opgelegd door overheidsinstanties van welke aard dan ook met betrekking tot de transacties verwerkt uit deze Overeenkomst, inclusief boetes en rente. YapStone is verantwoordelijk voor belastingen op basis van het netto inkomen van YapStone.

              U erkent en stemt ermee in dat YapStone mogelijk belastingen moet innen van u in verband met uw gebruik van de Begunstigerdienst of Dienst en om deze belastingen namens u af te dragen (en de verwerkte betalingen melden) aan de regelgevende of overheidsinstanties. Anders dan belasting op toegevoegde waarde (“btw”) voor Huurbegunstigden en Deelnemende begunstigers in Ierland is YapStone niet verantwoordelijk voor, en is niet de entiteit die belast is met het innen van btw of andere belastingen met betrekking tot de betalingen. U zult YapStone onmiddellijk de documentatie verstrekken zoals vereist door de toepasselijke overheidsinstanties zodat YapStone de betalingen hieronder kan verwerken.

              13.2 Wijzigingen van deze Overeenkomst

              YapStone kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen door u binnen dertig (30) dagen een voorafgaande kennisgeving te verstrekken per e-mail of door het plaatsen van de gewijzigde Overeenkomst op een Site van YapStone, met de kennisgeving die geldig is vanaf de datum die vermeld is in de e-mail of plaatsing op de Website. Uw voorgezette toegang of gebruik van YapStone Diensten vormt uw acceptatie van de gewijzigde Overeenkomst. Als u het op enig moment niet eens bent met de gemaakte wijzigingen, moet u contact opnemen met YapStone via: klantenservice@holidayrentpayment.eu om uw Diensten en Account te annuleren, die ook uw toegang tot de Services zal annuleren. Deze Overeenkomst mag niet anders worden gewijzigd dan via een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door u en een geautoriseerde YapStone vertegenwoordiger.

              13.3 Kennisgevingen

              Alle mededelingen en andere communicatie uit deze Overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren en kunnen worden gedaan door middel van e-mail of publicatie op, of bijwerken op de Website van YapStone. Kennisgevingen aan u worden bezorgd op het e-mailadres verstrekt aan YapStone of zoals gewijzigd door u via kennisgeving aan YapStone of door het publiceren of bijwerken  op de Website van YapStone. Kennisgevingen aan YapStone kunnen worden gedaan via e-mail aan legal@YapStone.com of via aangetekende post of nachtkoerier aan: YapStone International Limited, M1 Retail Park, Office Unit 7, Second Floor, Drogheda, Co Louth, Ierland.

              13.4 Volledigheid en scheidbaarheid

              Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraak tussen u en YapStone met betrekking tot zijn onderwerp, waarbij alle voorgaande en gelijktijdige verklaringen, afspraken en andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp worden vervangen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst, of de toepassing daarvan, ongeldig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling worden gewijzigd om zoveel mogelijk hetzelfde economische effect te behalen als de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht.

              13.5 Voortbestaan

              Paragrafen 4-7 en 10-13 en de Paragrafen die de rechten van YapStone waarborgen blijven voortbestaan na het beëindigen van deze Overeenkomst.

                14.  Wedstrijden en giveaways

               Door deel te nemen aan een door YapStone gesponsorde giveaway, promotie, webinar of ander evenement, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden ervan. YapStone behoudt zich het recht voor een wedstrijd, giveaway of promotie op elk moment te wijzigen.

                 15.  Voorwaarden mobiel toestel

                Als u toegang hebt tot de Diensten van een mobiel toestel met behulp van een applicatie (de “Applicatie”), gelden de volgende voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA” voor u als aanvulling op het bovenstaande:

                15.1 YapStone verleent u het recht om de Applicatie alleen voor persoonlijke gebruik te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en overeenkomsten van derden (bijvoorbeeld, uw overeenkomst voor draadloze datadiensten). De applicatie mag niet dezelfde functionaliteit als de Website bevatten. Het verwijderen van de Applicatie deactiveert of verwijdert uw profiel of Account bij YapStone niet; zie Paragraaf 9 voor Annuleringen van diensten.

                15.2 YapStone is de eigenaar van, of is de licentiehouder van, alle rechten, titels en belangen in van en voor zijn Applicatie, inclusief alle rechten onder patent, auteursrechten, handelsgeheim, handelsmerk en alle andere eigendomsrechten, inclusief alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen en restaureren daarvan. U zult geen werken aanpassen, vertalen, ervan afleiden, decompileren, reverse engineering toepassen of anderszins proberen de broncode van een Applicatie af te leiden en u zult geen auteursrechtkennisgeving, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten hierop bevestigd, opgenomen in, of toegankelijk in combinatie met of door een Applicatie niet verwijderen, verduisteren of wijzigen.

                15.3 Beleid inzake verboden landen en regulering van buitenlandse handel

                De Applicatie of de onderliggende technologie mag mogelijk niet worden gedownload naar of geëxporteerd of opnieuw worden uitgevoerd: (a) naar (of naar een inwoner of staatsburger van) Cuba, Irak, Iran, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of een ander land dat onderworpen is aan een embargo van de Verenigde Staten of de Europese Unie (b) naar iemand op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën van speciaal aangewezen onderdanen of op de lijst van geweigerde partijen of entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel; (c) naar een verboden persoon, groep of entiteit onderworpen aan financiële sancties van de Europese Unie; en (d) naar een verboden land, persoon, eindgebruiker of entiteit gespecificeerd door de Amerikaanse exportwetten. Door het gebruik van de Applicatie bent u verantwoordelijk voor het naleven van de handelsregels en de buitenlandse en binnenlandse wetten.

                15.4 Voorwaarden mobiele Applicatie

                (i)   Deze Overeenkomst is tussen u en YapStone en niet met het mobiele applicatieplatform die de Applicatie voor downloaden (“Applicatieplatform”) aanbiedt. Het Applicatieplatform is niet verantwoordelijk voor de Applicatie en de inhoud ervan.

                (ii)     YapStone verleent u een niet-overdraagbare licentie om de Applicatie alleen op een toestel te gebruiken waar u eigenaar van bent of waar u het beheer over hebt en zoals toegestaan door de gebruiksregels die zijn vermeld in de gebruiksvoorwaarden van elk Applicatieplatform.

                (iii)   Het Applicatieplatform heeft geen enkel verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de Applicatie.

                (iv)    Het Applicatieplatform is niet verantwoordelijk voor onderzoek, verdediging, afwikkeling en ontslag van een claim van een derde partij op schending van intellectueel eigendom.

                (v)     Het Applicatieplatform is niet verantwoordelijk voor het aanspreken van eventuele Claims door u of een derde met betrekking tot de Applicatie of uw bezit en/of gebruik van de Applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) claims van productaansprakelijkheid; (b) een Claim date de Applicatie niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en (c) Claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

                (vi)    Voor zover mogelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft het Applicatieplatform geen andere garantieplicht of wat dan ook met betrekking tot de Applicatie.

                (vii)  Uw vragen, klachten of claims met betrekking tot de Applicatie kunnen worden gericht aan het team van YapStone op: klantenrservice@holidayrentpayment.eu

                Klik hier om de PDF-versie van deze voorwaarden te downloaden.

                Laatst bijgewerkt: 26 juli 2017

                Yapstone Logo

                Yapstone is a PCI-DSS Compliant Payment Facilitator, operating with Money Transmitter Licenses in all required states and territories.

                Products

                Facebook LogoTwitter LogoInstagram Logo
                © 2019 YapStone, Inc. NMLS #1488912. All rights reserved.

                By continuing to use this website you consent to our use of cookies to enhance your experience. To find out more about how we use cookies or to change your cookie settings, please review our Privacy Policy