PRIVACYBELEID YAPSTONE INTERNATIONAL

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Yapstone International Limited (‘YapStone’, ‘wij’, ‘ons’ and ‘onze’). Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Om uw privacy beter te beschermen hebben we dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) ontwikkeld. Wij bieden een betalingsportaal en betalingsverwerking voor derden en betaaldiensten voor dienstverleners (samen ‘Verwerkingsdiensten’) waardoor gebruikers van online platforms of online marktplaatsen betalingen doen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op u als u eigenaar of beheerder van onroerend goed of een andere begunstigde bent namens wie wij onze Verwerkingsdiensten (‘Handelaren’) uitvoeren, een werknemer of agent van een Handelaar, of een contracterende persoon met een Handelaar (of die een groep van contracterende personen vertegenwoordigt bij een Handelaar) en de Verwerkingsdiensten gebruikt om betalingen aan die Handelaar te doen. Dit Privacybeleid legt onze online informatiepraktijken uit en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt ingewonnen en gebruikt door YapStone.

Het Privacybeleid is gebaseerd op deze principes:
• Wij onthullen hoe we uw informatie gebruiken en inwinnen;
• Tenzij we uw informatie moeten gebruiken om onze diensten aan u te leveren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of vereiste.
o Wij geven u de mogelijkheid om ons gebruik van uw informatie te beperken;
o Wij geven u de gelegenheid om ons te vertellen uw informatie niet aan anderen te geven; en
• Wij geven u de mogelijkheid uw gegevens in onze administratie te corrigeren wanneer deze onjuist zijn opgenomen.
Deze principes en ons beleid gelden onafhankelijk van hoe we de informatie inwinnen (elektronisch of anderszins).
Dit Privacybeleid (in combinatie met alle beleidslijnen, notities en andere inhoud dat verschijnt op (of dat is gekoppeld aan) de website(s) van YapStone, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke website die door YapStone wordt beheerd, en een subdomein van dergelijke websites of een mobiele applicatie voor dergelijke websites (samen ‘Websites’ of ‘Website’) geeft aan hoe we persoonlijke gegevens verwerken die we van u ontvangen. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we hier mee omgaan.
Door het gebruik van onze diensten en/of het verzenden van gegevens aan YapStone, hetzij direct of via een website, platform, marktplaats, software of een andere entiteit die met YapStone werkt of de diensten van YapStone (‘Partners’) gebruikt, erkent u dat ons gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om contracten te verstrekken voor de verwerkingsdiensten (namens Handelaren) om de betaling door gebruikers van online platforms of online marktplaatsen te vergemakkelijken voor Handelaren aan wie de gebruikers een betalingsverplichting verschuldigd zijn. We gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.
YapStone voldoet aan de Ierse regeling voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1988 en 2003 (samen de ‘Wet’) en de ePrivacy Voorschriften 2011.

INFORMATIE DIE WE BIJ U KUNNEN INWINNEN
We kunnen de volgende gegevens over u inwinnen en verwerken:
• Informatie die u aan ons of een van onze Partners of Handelaren verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van webformulieren, applicaties, of als onderdeel van de due diligence procedures van onze klanten), met inbegrip van: informatie die u verstrekt (1) op het moment van het registreren voor het gebruik van onze diensten of de diensten van onze Partners en die later deze gegevens aan ons verstrekken; (2) in verband met het contracteren van of aanmelden voor de dienst van een van onze Partners of Handelaren, inhoud die u plaatst bij, aan of via een Partner of Handelaar; (3) in verband met de aanvraag voor meer diensten van ons of een van hen; of (4) informatie die u geeft wanneer u een probleem aan ons of een van hen in verband met onze of hun diensten meldt, die in elk geval bijvoorbeeld eigendomsgegevens, bankrekeninggegevens, telefoonnummer, apparaatidentificatie of andere aanmeldingsgegevens, geolocatiegegevens en transactie-informatie en het gebruik van dergelijke gegevens kunnen bevatten.
• Informatie over het gebruik van apparaten die elektronisch tracking van technische informatie toestaan wordt hieronder verder toegelicht in de paragraaf met de titel IP-ADRESSEN, COOKIES EN DOORKLIK-URLS;
• Een registratie van eventuele correspondentie wanneer u contact met ons opneemt;
• Alle reacties op optionele enquêtes die u voltooit;
• Details van de gehele levenscyclus van transacties die u uitvoert via onze diensten of die van onze Partners of Handelaren;
• De bronnen die u op bezoekt op onze Websites of degenen van onze Partners of Handelaren, alsmede gegevens over uw bezoeken aan onze Websites, inclusief, maar niet beperkt tot trafficgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze gegevens vereist zijn voor onze factureringsdoeleinden of anderszins;
• Wanneer u met een betalingstranscatie begint, financiële gegevens zoals creditcard, bankpas, of bankrekeninggegevens in SEPA, BACS of andere automatische incassosystemen;
• Persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn aan bepaalde autoriteiten te melden voor bepaalde betalingstransacties, zoals wanneer de punt van betalingstransacties een bepaalde limiet bereiken;
• Bewijs van uw identiteit die wij kunnen vragen voor de doeleinden van identiteitsverificatie en voor het voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit kan het vragen om kopieën van uw paspoort, rijbewijs, energierekening, bedrijfsinformatie of andere documenten bevatten, die wij nodig achten om uw identiteit, woonplaats of bedrijfsvestiging te bepalen. Dergelijke bewijzen van identificatie kunnen elektronisch op onze servers worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen;
• Bewijs van eigendomsbezit, verificatie van een bankrekening, of gegevens die u of uw identiteit of locatie kunnen controleren, inclusief uw voor- en achternaam, telefoonnummer, post- en e-mailadressen, faxnummers, informatie van betaalmethode (zoals creditcard), of de huidige fysieke locatie van u en een apparaat dat u gebruikt om een Website te bezoeken in verband met het gebruik van onze diensten of die van onze Partners of Handelaren. Een dergelijk bewijs kan elektronisch op onze servers worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen;
• Uw IP-adres, computerinformatie en de tijden van elk bezoek aan onze diensten of Websites, die kunnen worden gevolgd volgens uw registraties bij ons om fraude te voorkomen, uw identiteit vast te stellen, een auditspoor te creëren wanneer u de diensten van YapStone gebruikt en om te voldoen aan de toepasselijke wetten; en
• Informatie die u kunt verstrekken als reactie op wedstrijden die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn op onze website. U hoeft hier niet aan deel te nemen; als u echter kiest om deel te nemen, kan u worden gevraagd om enkele persoonlijke gegevens bekent te maken. Op het moment van het meedoen aan de wedstrijd zal het voor u duidelijk zijn wie toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en waarom. U bent niet verplicht om door te gaan met uw bijdrage aan de wedstrijd; als u dat wel doet, accepteert u dat u misschien een prijs kunt ontvangen.

IP-ADRESSEN, COOKIES EN DOORKLIK-URLS
We kunnen misschien technische informatie over uw computer inwinnen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze Partners te melden. Dit zijn geaggregeerde gegevens over de browseracties en -gedragingen van onze gebruikers. We verkopen of geven geen licenties af voor uw informatie aan derden om te worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u dit afzonderlijk bent overeengekomen.
Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookie. Een cookie is een bestand dat een identificatiecode bevat (een reeks van letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en wordt opgeslagen door de browser. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen op de harde schijf van uw computer. De identificatiecode wordt dan weer naar de server teruggestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen. Cookies helpen ons om onze Website te verbeteren en een betere en persoonlijkere dienst te leveren. Door cookies kunnen wij:
• De omvang en gebruikspatronen van ons publiek beoordelen;
• Informatie over onze voorkeuren opslaan en onze website aanpassen volgens uw individuele interesses;
• De levering van pagina’s die u normaal gesproken bezoekt versnellen; en
• Herkennen wanneer u terugkeert naar een van onze Websites.
We kunnen zowel ‘sessie’ cookies en ‘aanhoudende’ cookies op onze Website als volgt gebruiken:

Naam cookie Type cookie (sessie/aanhoudend) Doel Expiratietijd
JSESSIONID Sessie Applicatiesessie cookie Einde van de browsersessie
TS019e8e4a Sessie Tracking van verbindingen, sessiemanagement Einde van de browsersessie
pll_language Aanhoudend Voor het bepalen van de browsertaal 1 jaar
visitor_* Aanhoudend Volgen van traffic op onze Websites en elke Website die voor ons wordt gehost door Pardot. 10 jaar

Sessiecookies worden verwijderd van uw browser wanneer u uw browser sluit. Aanhoudende cookies blijven bewaard op uw computer totdat ze worden verwijderd, of totdat ze hun gespecificeerde expiratiedatum bereiken.
U kunt weigeren om cookies te accepteren door de instelling van uw browser te activeren waardoor u de instelling van cookies kunt weigeren. Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser instrueert cookies te verwijderen of te weigeren, kunt u naar de hulppagina’s van uw webbrowser gaan. Als u deze instelling kiest, kunt u misschien uw voorkeuren niet opslaan en heeft u misschien geen toegang tot bepaalde onderdelen van onze Website. Tenzij u uw browserinstelling heeft aangepast, zodat deze cookies weigert, maakt ons systeem gebruik van cookies wanneer u inlogt op onze Website. Het uitschakelen van een cookie of categorie van cookies verwijdert niet de cookie uit uw browser; u moet dit zelf doen vanuit uw browser. Als u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die is verkregen uit cookies voordat uw voorkeur voor het uitschakelen werd ingesteld. We stoppen echter met het gebruiken van uitgeschakelde cookies om verdere informatie in te winnen.
We gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden en we delen ze niet met derden.
We kunnen derde dienstverleners toestaan gebruik te maken van cookies of soortgelijke technologieën voor het inwinnen van informatie over uw uitgevoerde browseractiviteiten en voor diverse websites volgend op het gebruik van de Diensten. Cookies van derden helpen ons inzicht te geven hoe goed onze website en diensten presteren. We gebruiken deze cookies om onze diensten beschikbaar via onze websites te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken. Meer informatie over de gebruikte cookies van diensten van derden vindt in de onderstaande tabel.

Dienst Expiratiedatum Namen cookie Doel
Google

Analytics

Tot 2 jaar vanaf de instelling/update _utma

_utmt

_utmb

_utmc

_utmz

_gatUA-5602371-11

_gid

Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en

sessies/bezoeken, trafficbron

of campagne; gebruikt voor het versnellen van de verzochte snelheid

New Relic Tot 2 jaar _ga

_JSESSIONID

Onderscheidt gebruikers in applicatie prestatie monitoring; monitorsessie telt voor een applicatie.

Let op dat onze Partners ook cookies mogen gebruiken op hun websites, waar we geen controle over hebben, maar welke wordt geactiveerd als u door de websites van onze Partners klikt.
We kunnen af en toe een ‘doorklik URL’ gebruiken. Als u op een van deze URL’s klikt, gaat u via onze webserver voordat u op uw eindbestemming komt. We volgen doorklikken om de gebruikerservaring te helpen verbeteren, uw interesse in bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantencommunicatie te meten.
Meer informatie over cookies kunt u vinden op de volgende websites van derden:
● AllAboutCookies: https://www.allaboutcookies.org/
● Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/
Houd er rekening mee dat YapStone niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van andere sites, inclusief de websites van onze Partners. We raden onze gebruikers aan om zich er bewust van te zijn bij het verlaten van onze Websites de privacyverklaringen van elke website te lezen die persoonsgegevens inwint.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN
De gegevens die we van u inwinnen kan worden overgedragen naar, en worden opgeslagen op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), met inbegrip van Zwitserland, India, de Filipijnen en de Verenigde Staten van Amerika; voor meer informatie met betrekking tot de overdracht naar en het opslaan in de Verenigde Staten verwijzen we naar de paragraaf met de titel NALEVING VOLGENS AMERIKAANSE-EU-KADER VOOR PRIVACY-AFSCHERMING Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel werkzaam buiten de EER en Zwitserland voor degenen die voor ons of onze Partners, Handelaren of aangesloten bedrijven, of een van onze derde leveranciers of derde dienstverleners werken. Deze medewerkers zijn misschien betrokken bij onder andere het uitvoeren van uw transactie, het verwerken van uw betalingsgegevens, het verbeteren van onze Websites en diensten, technische ondersteuning, fraudebeoordeling en het verstrekken van andere ondersteunende diensten. YapStone kan uw persoonlijke gegevens overbrengen aan Yapstone Holdings, Inc, het in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde moederbedrijf van YapStone, en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika voor de hieronder vermelde doeleinden, met inbegrip van het verifiëren van uw identiteit, uw locatie of betalingsinformatie in verband met onze diensten of die van onze Partners of Handelaren, of om te voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen, en voor groepsadministratie- en managementdoeleinden.
U erkent de overdracht naar en het opslaan van, of het verwerken buiten de EER, inclusief in Zwitserland, India, de Filipijnen en de Verenigde Staten van Amerika, van uw persoonlijke gegevens, zoals bepaald in dit Privacybeleid. YapStone onderneemt alle redelijke noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en alleen de overdracht van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet toestaan.
Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of beveiligde servers die voor gebruik door ons zijn gelicentieerd. Waar we u (of waar u daarvoor heeft gekozen) een wachtwoord hebben gegeven waardoor u toegang heeft tot bepaalde delen van onze dienst of Website, of waar u of betrokken bent bij ons klantenserviceteam, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij vragen u dat wachtwoord met niemand te delen.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons uiterste best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw verzonden gegevens naar onze Website niet garanderen; en elke overdacht wordt op uw eigen risico gedaan. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we commercieel redelijke procedures en beveiligde functies om proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE
We gebruiken aangehouden gegevens over u op de volgende manieren:
• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites op de meest effectieve manier voor u en voor uw elektronische apparaat wordt gepresenteerd;
• Om een soepele interactie tussen u en de klantenservice mogelijk te maken;
• om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons of een Partner vraagt;
• Om u te voorzien van informatie over producten of diensten (hetzij die van ons of van een derde) waar u dit heeft aangevraagd, of, waar u dit apart bent overeengekomen, waarvan wij denken die interessant voor u kan zijn;
• om onze contractuele verplichtingen te voldoen die tussen u en ons zijn aangegaan;
• om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen uit te voeren voor onze Partners of onze Handelaren in verband met het aanbieden van de Verwerkingsdiensten om betaling door gebruikers van online platforms of online marktplaatsen te vergemakkelijken voor Handelaren aan wie de gebruikers een betalingsverplichting verschuldigd zijn;
• Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve kenmerken van onze diensten, als u ervoor kiest hieraan deel te nemen;
• Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;
• Voor het uitvoeren van de noodzakelijke due diligence voor u en onze klanten met inbegrip van, bijvoorbeeld, informatie noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke klanten due diligence, ken uw klant en anti-witwassen van geld verplichtingen, zoals naam, geboortedatum en huidig adres van personen en/of economische gerechtigden van een eigendom, foto-identificatie, kopieën van een energierekening of soortgelijke documenten;
• Voor het detecteren, onderzoeken, voorkomen, beschermen tegen, verhelpen en verminderen van de risico’s van terugbetalingen en fraude in ons systeem, ongeautoriseerde transacties, of activiteiten waarvan wij denken dat deze verdacht of mogelijk mogelijk illegaal, onwettig of schadelijk zijn, voor het vormen van fraude en kredietrisicomodellen om te helpen bij het screenen van gebruikers voor het identificeren van fraudeurs, het voorkomen van fraude en bijbehorende kredietrisico’s, waaronder kredietcontroles onder de lokale wetgeving, het delen van relevante gegevens met leveranciers om ons systeem en diensten te verbeteren, of het delen van dergelijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of vereisten of nalevingsvereisten of te assisteren met betrekking tot de wetshandhaving voor strafrechtelijke of verdachte strafrechtelijke handelingen, met inbegrip van het reageren op een geldig verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regulerende of overheidsinstantie, en gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens of informatie in verband met daadwerkelijke of voorgestelde rechtszaken, of om ons eigendom, onze mensen en andere rechten of belangen te beschermen; en
• Om ons privacybeleid en/of onze voorwaarden of een ander doel waar hierin of daarin naar wordt verwezen.
Behoudens de toestemming in dit Privacybeleid en/of anderszins geïnformeerd aan u of overeengekomen met u op het moment dat we u persoonsgegevens inwinnen, maken uw gegevens niet bekend aan andere derden, met uitzondering van uw uitdrukkelijke toestemming.

BEKENDMAKEN VAN UW GEGEVENS
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elke YapStone-vestiging, met inbegrip van Yapstone Holdings, Inc. en de dochterondernemingen van Yapstone Holdings, Inc.
Wij kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan Partners en derden:
• Wanneer we uw gegevens uit of via een online portaal of marktplaats hebben ontvangen, voor het huren van uw eigendom, met name bekendmakingen van eventuele updates van uw gegevens, met inbegrip van uw bankgegevens, voor dit online portaal of deze marktplaats, gebruiken we deze gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en voorwaarden van de dienst zoals aan u ter beschikking gesteld, voor doelen van de uw voortgezette gebruik van de diensten, om het beleid te handhaven, de rechten, het eigendom of veiligheid van henzelf of andere gebruikers van hun websites of diensten te verdedigen en te beschermen, te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen (inclusief het melden aan de relevante belastingdiensten) of in het belang van de nationale veiligheid, het openbaar belang of de rechtshandhaving in elk land waar ze entiteiten of filialen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld reageren op een geldig verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regulerende of overheidsinstantie, en ze kunnen ook gegevens bekendmaken in verband met daadwerkelijke of voorgestelde rechtszaken, of om hun eigendom, mensen en andere rechten of belangen te beschermen.
• Als u hun diensten heeft aangevraagd of als u heeft gevraagd informatie van hen te ontvangen;
• Als u (of heeft ingestemd dit te doen) zaken met heeft gedaan;
• Waar wij u diensten aanbieden, en de derde biedt u diensten aan waar u in geïnteresseerd bent;
• In het geval wij zaken of activa verkopen of kopen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens kenbaar maken aan de mogelijke verkoper of koper van dergelijke zaken of activa;
• Als Yapstone International Limited of Yapstone Holdings, Inc. of een van zijn filialen in wezen al zijn activa heeft verkregen door een derde, kunnen persoonlijke gegevens die door deze worden aangehouden over u een van de overgedragen activa zijn;
• In volgorde: (i) voldoen aan elke wettelijke verplichting (inclusief meldingsverplichtingen bij fraude, witwassen van geld, wet op financiering van terrorisme, of andere EU-specifieke of landspecifieke wetten, en andere toepasselijke wet- en regelgeving), (ii) om de Dienst- of Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze diensten of Websites te versterken of toe te passen; (iii) om eventuele bepalingen of afspraken die we u met u hebben te versterken of toe te passen; of (iv) om de rechten, het eigendom, of veiligheid van YapStone, of zijn filialen, onze klanten, onze gebruikers, onze Partners of anderen te beschermen;
• Met het oog op de bescherming tegen fraude, vermindering van het kredietrisico en het voorkomen en het rapporteren van witwassen van geld of andere criminele of verdachte criminele activiteit, inclusief het opbouw van fraude- en kredietrisicomodellen ter ondersteuning van de screening van gebruikers voor de identificatie van fraudeurs, het voorkomen van fraude en het minimaliseren van het bijbehorende kredietrisico voor YapStone, zijn Partners, Handelaren en andere gebruikers van zijn Diensten;
• Waar dergelijke derden diensten aan ons leveren die het leveren van onze diensten aan u vergemakkelijken;
• Ingevolge een geldig verzoek of een dagvaarding van wetshandhaving, toezichthouders, gerechtelijke of andere overheidsinstanties; en
• met uw toestemming.

NALEVING VOLGENS AMERIKAANSE-EU-KADER VOOR PRIVACY-AFSCHERMING
YapStone Holdings Inc. Houdt zich aan de beginselen van het VS-EU Kader voor Privacy-afscherming zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel inzake het inwinnen, gebruik en behouden van persoonsgegevens van EER-lidstaten. YapStone Holdings Inc. heeft gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacyprincipes van Privacy-afscherming
Voor meer informatie hoe we voldoen aan de Amerikaanse-EU Privacy-afscherming, verwijzen we naar onze verklaring op:https://www.yapstone.com/legal/privacy-shield

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT ANDERE WEBSITES
Onze Website kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze Partnernetwerken, adverteerders en andere filialen bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, let dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

MOBIELE APPLICATIES
Wanneer u apps downloadt of gebruikt met betrekking tot onze Websites, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een unieke identificatiecode voor uw apparaat. We kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op locatie gebaseerde diensten, zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. Met de meeste mobiele apparaten kunt u locatie-diensten uitschakelen. Als u vragen heeft over het uitschakelen van de locatiediensten van uw apparaat, raden we aan contact op te nemen met de leverancier van uw mobiele dienst of de fabrikant van uw apparaat.

PHISHING OF VALSE E-MAILS
Als u een ongevraagde e-mail ontvangt die van ons of een van onze Partners of een derde lijkt te zijn die om uw persoonlijke gegevens vraagt (zoals uw persoonlijke gegevens, creditcardnummer, YapStone login, of wachtwoord), of waarin wordt gevraagd om uw account te controleren of te bevestigen of andere persoonlijke gegevens door het klikken op een link, is het waarschijnlijk dat die e-mail werd verzonden door iemand die onwettig uw gegevens probeert te verkrijgen. Dit wordt soms aangeduid als ‘phishing’ of ‘spoofing’. Wij vragen niet om dit soort gegevens in een e-mail. Geef deze gegevens niet of klink niet op de link. Als u verdachte phishing of spoofing e-mails ontvangt, meldt dit dan via YILprivacyofficer@yapstone.com.

AANBIEDIENGEN
Aanbiedingen, prikkels of offertes kunnen van tijd tot tijd door YapStone, onze Partners of derden beschikbaar worden gesteld. U hoeft hier niet aan deel te nemen. Als u er echter voor kiest hieraan deel te nemen, kan u worden gevraagd om persoonlijke gegevens bekend te maken. Daarnaast onthullen we, op het moment van het meedoen met de aanbieding, in de specifieke voorwaarden hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Doe niet mee aan deze aanbieding als u het niet eens bent met dergelijk gebruik.

TOEGANG TOT INFORMATIE
De Wet geeft u het recht om toegang te krijgen tot gegevens die we over u aanhouden, en om eventuele fouten te rectificeren, en in beperkte omstandigheden te vragen om verwijdering van deze gegevens. U recht op toegang kan worden uitgeoefend volgens de Wet. Elk toegangsverzoek kan onderworpen zijn aan een vergoeding van minimaal € 6,35 om onze kosten te compenseren in het voorzien van details over de gegevens die we over u aanhouden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in dit Privacybeleid worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail een maand voor het in kracht treden aan u toegestuurd. Als we uw persoonlijke gegevens op een andere manier gebruiken dan vermeld op het moment van inwinnen, zullen wij u per e-mail op de hoogste stellen en waar nodig om uw toestemming vragen. U heeft over het algemeen de keuze of u ons wel of niet toestaat uw gegevens op deze nieuwe manier te gebruiken. Als u geen contact met ons opneemt met uw akkoord over het accepteren van de wijzigingen in ons gebruik van uw gegevens binnen een maand, is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn uw mogelijkheden om gebruik te maken van onze diensten af te sluiten of te beëindigen, en we zullen uw gegevens niet gebruiken voor het nieuwe doel, tenzij we hiertoe verplicht zijn (i) om eerder aangevraagde diensten uit te voeren of (ii) volgens de toepasselijke wet of regelgeving. Als uw account bij YapStone is opgeschort of gesloten, dan worden uw gegevens niet op deze nieuwe manier gebruikt, tenzij u vervolgens akkoord gaat met dit gebruik.

CONFLICT TUSSEN DIT PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN OF GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE DIENSTEN

Als er een conflict is tussen dit Privacybeleid en een expliciete bepaling van de Dienstvoorwaarden of andere Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze Diensten, dan heeft dit Privacybeleid voorrang boven de andere Voorwaarden.

GESCHILLENBESLECHTING EN ONAFHANKELIJKE BRON MECHANISME
Als betalingsverwerker nemen we de gegevensbeveiliging en de integriteit van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als u een geschil met ons heeft aangaande dit Privacybeleid of met betrekking tot onze omgang met persoonsgegevens, zullen we graag proberen uw bezorgdheid op te lossen. Neem contact met ons op via het adres genoemd in de CONTACT paragraaf met uw bezorgdheden. Alle geschillen die verband houden met dit beleid, het Kader van Amerikaanse-EU Privacy-afscherming of een Amerikaans-Zwitsers Kader, of onze omgang met persoonsgegevens die niet informeel kunnen worden opgelost door directe communicatie zullen uiteindelijk worden opgelost door bindende arbitrage beheerd door de Amerikaanse Arbitrage Associatie (de ‘AAA’, en de beoordeling van de uitspraak door de arbiter kan worden ingediend bij een rechterlijke instantie die bevoegd is. De arbitrage vindt plaats in de Engelse taal, voor een enkel arbiter.

CONTACT
HolidayRentPayment is de handelsnaam van Yapstone International Limited. Vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan: Legal Department, YapStone International Limited, Unit 7, Mellview House, M1 Retail Park, Drogheda, Co Louth, Ierland of aan YILprivacyofficer@yapstone.com

Laatst bijgewerkt: 19 juni 2017